Å strø sand på noe

Sandpåstrøing er vel å godkjenne eller bestemme noe som egentlig er avgjort av noen andre på forhånd. Men hva kommer det av?

Svar

Forklaringen er nok at sand tidligere ble brukt i stedet for trekkpapir til å tørke blekk med.

Uttrykket har vært brukt i norsk og dansk-norsk i over 150 år om formelt å vedta noe som i realiteten alt er avgjort av noen andre. Det er forresten i landsmål vi først finner strødde sand paa for strøede sand paa.

Dansk vri

Legg merke til at danskene bruker det litt annerledes:

overført bringe en (ubehagelig) sag til afslutning eller ud af verden; undlade at gøre mere ved det (Den Danske Ordbog)

Her er hele forklaringen på det, for spesielt interesserte (fra Ordbog over det danske Sprog):

slaa ell. strø sand paa noget, (vistnok egl. m. h. t. skrivelse olgn., der afsluttes, gøres færdig, ekspederes (se bet. 1.1 slutn.); muligvis ogs. (m. tilknytning) til forestillingen om sandstrøning (paa gulv, grav) som afslutning paa rengørings-, ordningsarbejde ell. om sandets anvendelse ved begravelse (jordpaakastelse)) gøre færdig; bringe til ende; afslutte; nu især m. h. t. noget uheldigt, ubehageligt olgn.: bringe ud af verden; bringe i glemme; (søge at) glemme. [...]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter