Ad undas, til dundas?

Uttrykket «ad undas» er vel kjent, men somme seier «til dundas». Er dette ein feil, eller kan ein kalle det dialekt?

Akillesane eller akillessena

Eg har stadig vondt i akillesane, men kan eg skrive det?

Andre boller

Vi diskuterer uttrykket «nå blir det andre boller». Hvor kommer det fra, og hva betyr det egentlig?

Apostlenes hester på nynorsk?

Kva skal eg bruke for «apostlenes hester» på nynorsk? «Apostlanes hestar» med genitivs-s er vel ikkje heilt bra?

Arilds tid

Kva skriv uttrykket «frå arilds tid» seg frå?

Bak mål, men på nett – særnorsk?

Er det virkelig særnorsk å være helt bak mål? Man skulle – tross alt – tro at et tilsvarende uttrykk fantes over hele kloden? Det samme gjelder å være på nett i betydningen 'mentalt online'! Men man kommer visst ikke langt med det heller?

Bakoversveis

Kvar kjem uttrykket «å få bakoversveis» frå?

Baluba

Kva er opphavet til ordet baluba brukt om oppstyr og leven?

Bare blåbær

Jeg lurer på hvor uttrykket «bare blåbær» kommer fra, og hva det egentlig betyr.

Barke sammen eller brake sammen?

Heter det barke sammen eller brake sammen

Berserk

På VG Nett i dag stod det følgende: «Strømkunde gikk beskjerk. En kvinnelig saksbehandler ved Vestby sosialkontor ble tirsdag slått ned av en mann som ikke fikk hjelp med strømregningen.» «Beskjerk» er en variant jeg ikke har sett før!

Bjørnetjeneste

Hva betyr egentlig bjørnetjeneste? Jeg mener at det er å gjøre noen en tjeneste som viser seg å ha negative følger, mens barna mine mener at det er å gjøre noen en kjempetjeneste. Det eneste vi er enige om, er at det vil være en bjørnetjeneste om jeg gjør leksene for dem!

Blått lys

Hvorfor sier vi at det brenner et blått lys for noen når det snart er ute med dem? Det har vel ingenting med blålyset på utrykningsbiler å gjøre?

Bort i staur og vegger

Eg seier av og til at noko er bort i staur og vegger, men eg tykkjer uttrykket er bort i hampen rart. Kva kjem det av? Er det snakk om ein stad ein gjorde frå seg i retteleg gamle dagar?

Brann i rosenes leir

Kva tyder uttrykket «brann i rosenes leir», og kva heiter det på nynorsk?

Bæret og bærtur

Kvifor seier vi at vi ikkje skjønar bæret? Har det med å vera på bærtur å gjera? Og korleis vart uttrykka til?

Columbi egg

I ein artikkel vi skriv i lag, har ein av oss nytta ordet columbiegg, men det syner seg at ingen av oss kan definere det eksakt, og vi kan heller ikkje semjast om stavemåten. Er det kanskje columbi-egg eller kolumbiegg?

Det gikk ei kule varmt

Jeg hørte i Språkteigen at dette uttrykket skulle stamme fra Bergen, hvor det skal ha gått hardt for seg spesielt på 1500-tallet, hvis jeg husker rett. Ordtaket skulle ha sammenheng med ordet fyllekule. Jeg har trodd at uttrykket stammet fra en gammel måte å oppbevare rotfrukter på, nemlig i jordkuler. Ble disse laget på riktig måte, unngikk man varmgang i kulen. Det er da en mer jordnær forklaring?

Det golla meg = det gossa meg?

I 1960- og 1970-åra var det vanlig blant unge i Oslo å si Det golla meg (rått) når man kommenterte noe med skadefryd. Men ordet golle står ikke i ordbøkene. Hva kan det komme av?

Det offentlege rommet

Eg lurer på når uttrykket «det offentlege rom» eller «det offentlige rom» først vart teke i bruk i norsk. Eg lurer òg på opphavet, reint språkleg, og kva ein legg i det.

Det skulle berre mangle at (ikkje)

Når vi bruker uttrykket det skulle berre mangle, skal vi da ha med ikkje? Eit eksempel: – Ho har blitt mykje betre i norsk. Ja, det skulle berre mangle at ho (ikkje?) blei betre i norsk (underforstått: ettersom ho har budd her så lenge).

Eivind beinlaus

Veit de kvar uttrykket Even beinlaus stammar frå?

En klype salt

Kan man ta noe med en stor klype salt eller en trillebår med salt istedenfor bare med en klype? Er ikke poenget at en klype er noe lite?

En saga blott

Jeg forstår at noe er helt slutt når det er en saga blott, men jeg forstår ikke helt hvordan og hvorfor!

En time på øyet eller øret?

Hva er riktig, å ta seg en time på øyet eller å ta seg en time på øret?

Enn så lenge

Har eg lov til å bruke uttrykket enn så lenge på norsk?

For en slikk og ingenting

Hvor kommer uttrykket for en slikk og ingenting fra?

For fulle mugger

Jeg forstår hvordan uttrykket for fulle mugger (‘for fullt’) brukes, men jeg forstår ikke hva slags mugger det kan være snakk om. Kan dere hjelpe?

Fornøyde med å være enige?

Spørsmålet er: e eller ikke i flertall? Er dere fornøyd eller fornøyde med spørsmålet? Og er dere enig eller enige i at det er vanskelig?

Forstå eller misforstå meg rett

Heiter det «forstå meg rett» eller «misforstå meg rett»? Eller er begge delar mogleg?

Friskt i minne eller minnet?

Kva er rettast, å ha noko friskt i minne eller friskt i minnet?

Fryd og gammen/gaman

Kva er opphavet til uttrykket fryd og gammen? Og kva tyder eigentleg gammen?

Fytti grisen!

Er dette korrekt norsk? En kollega mener det må hete fy til grisen.

Få kavring

Korleis kan det å gje nokon kavring vere det same som å kjefte på dei?

Få pepper

Uttrykket å få pepper er vel ikke så gammelt? Vet dere når uttrykket først ble tatt i bruk?

Gi blaffen

Kva er blaffen i uttrykket «å gi blaffen»? Er det blafring, jamfør «å blåse i noko»?

Godt nytt år, godt nyttår, godt nyår, godt år

Heter det godt nytt år, godt nyttår, godt nyår eller hva?

 

Grønn av misunnelse

Hvorfor heter det å være grønn av misunnelse?

Gå i baret

Kva tyder det eigentleg å gå i baret?

Går så det griner?

I disse dager sier mange «det går så det griner» når noe går riktig godt. Men er ikke det litt selvmotsigende?

Ha det på g

Hva betyr egentlig å ha det på g? Og hva står g-en for?

 

Ha for øye

Heter det med det mål for øye eller med det mål for øyet?

Har tenkt til å ...

Er det lov til å bruke uttrykket «å ha tenkt til noe» i skrift?

Helt ko-ko og klin kokos

Er slanguttrykket ko-ko eller kokko, altså ‘sprø, avsindig’, egentlig det samme som kokos? Og hvorfor heter det klin kokos?

Helt Nils

Å være helt Nils er ikke helt bra. Man er vel alt fra ganske ufiks til helt dust. Men hvem var den første dusten/Nilsen?

Hips om haps eller hipp som happ?

Leste en artikkel i dag hvor journalisten hadde skrevet «hips om haps», men jeg trodde det vitterlig het «hipp som happ»! Hva er riktig?

I bakleksa

Eg veit at det å hamne i bakleksa er å bli hengande etter, men kva i all verda kjem uttrykket av?

I behov av?

Vi skriver rapporter fra barns opphold i beredskapshjem, og jeg ser en økende bruk av uttrykket å være i behov av. Jeg pleier å rette dette til å ha behov for, da jeg mener at i behov av er fornorsket svensk. Det hadde vært fint med en avklaring.

I forhold til

Dette uttrykket har vært mye kritisert fordi det er så omtrentlig, og fordi det trenger ut mer spesifikke preposisjoner. Men det er visst riktig å bruke det som sammenlikningsuttrykk, altså når det betyr «sammenliknet med». Stemmer dette?

I helvete eller helvetet?

Heter det faen i helvete eller helvetet? Vi diskuterer så fillene fyker i redaksjonen. Er det helvete eller helvetet som er løs her?

I kjølvannet av, etter, på eller til?

Jeg har i alle år levd i den tro at det heter «følge i kjølvannet av noe». Nå ser jeg til min forundring at Bokmålsordboka har «på», og enda mer forvirret blir jeg av Riksmålsordboken (den røde ettbindsutgaven), som har «til». Et uvitenskapelig nettsøk gir i beste fall et par hundre «på» og «til» og flere hundre tusen «av».

I mente

Korleis kan eg forklare uttrykket å ha noko i mente? Og kva er den rette skrivemåten? Eg meiner å hugse at vi lærte in mente då eg gjekk på skulen.

I stad / i sted – opphav og betydning

Hva er opphavet til uttrykket i stad? Er det mulig å bruke det både om noe som har skjedd, og om noe som skal skje?

Ikke for katten

Nylig fikk jeg høre «du er ikke for katten». Først visste jeg ikke om jeg skulle bli glad eller fornærmet. Hva ligger bak dette uttrykket?

Ikke på langt nær eller på langt nær?

Hvis jeg skal uttrykke at jeg har mye mindre å rutte med enn naboen, skal jeg da si «Jeg er på langt nær så rik som ham» eller «Jeg er ikke på langt nær så rik som ham»? Det virker som om disse to uttrykkene brukes om hverandre, men all logikk tilsier jo at de har ulike betydninger.

Inn av det eine øyret

I Nynorskordboka finn ein uttrykket «gå inn av det eine øyret og ut av det andre». Bokmålsordboka har likeins «… inn av det ene øret …». Denne bruken av «av» i fyrste delen av uttrykket verkar rar. Det bør vel heita «inn gjennom det eine øyret»?

Jesu, Kristi, Pauli og Columbi

Hvorfor heter det Jesu, Kristi og Pauli når det er tale om noe som er knyttet til Jesus, Kristus og Paulus? Er formene obligatoriske?

Kamelsluking

Hvor kommer uttrykket å svelge kameler fra?

Katta i sekken

Hva er opprinnelsen til uttrykket katta i sekken?

Klare brasane

Kvifor heiter det å klare brasane om å overvinne vanskar?

Klinten

Kva er denne klinten som ein skil frå kveiten?

Klokkertro, kullsviertro

Når og hvordan oppstod ordet klokkertro? Er det en sammenblanding av kullsviertro og klokkerkjærlighet?

Knesette

Veilederen min godtar ikke ordet knesette slik jeg bruker det, nemlig om å ydmyke noen og tvinge dem i kne. Hva sier Språkrådet?

Kor David kjøpte ølet

Kva er opphavet til uttrykket «Eg skal visa deg kor David kjøpte ølet!»?

 

Koste skjorta

Hvor kommer uttrykket det koster skjorta fra?

Kreti og pleti

Kven er eigentleg kreti og pleti?

Kritthuset

Kva er det å koma i kritthuset? Det høyrest som eit fint og skrøpeleg byggverk?

Krona på verket

Eg sette nyleg krona på verket. Eg hadde skifta batteri på klokka og tok derfor av krona. Det siste ein urmakar gjer når han lagar ei klokke, er jo å setje på krona. Er det det uttrykket kjem av?

Kryss i taket

Kva tyder kryss i taket, og kva kjem det av?

Kva kokar bort i kålen?

Eg skjønar at noko vert prata bort eller vert til inkjes på anna vis når det kokar bort i kålen, men kva er opphavleg dette «noko»? Når ein kokar sau i kål (fårikål), kverv no kålen vel så fort som sauen?

Kvifor på tuppa?

Kvifor heiter det å vera på tuppa om å vera nervøs eller overivrig? Heng det saman med det engelske on the edge?

Limpinnen

Kva er opphavet til uttrykket å gå på limpinnen, altså å la seg narra?

Med samme mynt

Hva er opprinnelsen til uttrykket betale med samme mynt? Og hvilken mynt er det snakk om?

Mulm og mørke, brask og bram og liknande

Kva tyder mulm, brask og bram, og kva heiter uttrykk i mulm og mørke og med brask og bram? Eg tenkjer altså på faste uttrykk som inneheld mystiske og elles ukjende ord.

Noen hver eller noen og enhver?

Er det riktig å skrive noen og enhver, eller heter det noen hver?

Ordtak eller fast uttrykk?

Er «å skjere alle over ein kam» eit ordtak, ordspråk eller fast uttrykk?

Over en lav sko

Hvorfor i all verden bruker vi uttrykket over en lav sko? Har det med masseproduksjon av skotøy å gjøre? Og hvordan bør uttrykket brukes?

Paddehatter

Hvorfor heter det å dukke opp som paddehatter?

Pakke snippesken

Hvorfor heter det å pakke snippesken når man tar sin hatt og går, altså drar sin vei? Burde man ikke heller pakke hatteesken?

Pappenheimere

Mange snakker om å kjenne sine pappenheimere. Men det kan da ikke være særlig mange av dem som kjenner til de opprinnelige pappenheimerne? Dessuten virker det som om folk legger litt ulike ting i uttrykket. Hva er riktig?

Pavens skjegg

Eg veit at å stridast om pavens skjegg tyder å trette om bagatellar. Er det fordi paven ikkje har skjegg, slik at det ikkje er noko å trette om?

På båten

Kvifor heiter det å gi noko eller nokon på båten når ein gir det eller dei opp?

På krita – kreditt på norsk

Krit i «å handle på krita» må vel komme av latin kredit?

På måfå

Kva i all verda kjem uttrykket på måfå av? Det høyrest som om det har oppstått på slump.

Påskrevet pass / påskrive pass

Kvifor er det negativt å få passet sitt påskrive? Det er jo fint å ha mange stempel i passet – om ein ikkje lir av flyskam, da.

Rett fra levra

Hvorfor heter det at man «snakker rett fra levra» når man sier rett ut hva man mener?

Rev bak øret

Hvorfor heter det om en som pønsker på noe, at han eller hun har en rev bak øret?

Ris bak spegelen

Kvifor kallar ein eit skjult trugsmål for riset bak spegelen?

Saken er biff

Hvorfor heter det at saken er biff når noe er i orden?

Samling i bånn

Hvor stammer uttrykket samling i bånn fra, og hvordan skal det brukes? 

Samme lest

Jeg lurer på om uttrykket heter skodd over samme lest eller bygd på samme lest? Begge er brukt, det siste mest. Er de OK å bruke?

Se sitt snitt

Jeg lurer på hvor uttrykket «å se sitt snitt» har sin opprinnelse? Jeg veit at det betyr å utnytte en mulighet man får, gjerne raskt, men hvor kommer det fra?

Se syner, høre …?

Finnes det et eget uttrykk for det å høre noe som ikke er der? Det heter jo å se syner, men hva heter det hvis det er hørselssansen det er tale om? Å høre høner?

Sette ut i livet eller live?

Heter det «å sette ut i live» eller «å sette ut i livet» når man gjør alvor av en plan?

Skitt og kanel

Jeg lurer på bakgrunnen for uttrykket skitt og kanel.

Skje i hvilken hånd?

Heter det å ta skjeen i egen hånd eller å ta skjeen i en annen hånd? Eller er det to ulike uttrykk?

Skjegget i postkassa

Kva er opphavet til uttrykket å stå med skjegget i postkassa?

Skolerett

Kva er opphavet til uttrykket å stå skolerett eller skulerett?

Skrifta på veggen

Kva kjem dette uttrykket av, og kva betyr det eigentleg?

Skråsikkerhet

Jeg forstår ikke logikken bak ordet skråsikker. Hva kommer det av? Og er det alltid negativt?

Skutt og drept

Når vi før i tida hørte at noen var skutt, var det ingen tvil om at vedkommende var drept. Nå for tida kan man ikke være sikker, for det legges gjerne til at vedkommende er drept. Hva har skjedd?

Slippe katten ut av sekken

Jeg vet at dette faste uttrykket betyr ‘å avsløre noe’ eller ‘å komme med en oppsiktsvekkende opplysning’. Men hva kommer det av?

Slå seg på brystet eller for brystet?

Heiter det å slå seg for brystet eller å slå seg på brystet?

Som hakka møkk

Jeg hører stadig oftere om sterkt etterspurte ting som går, altså selges, som hakka møkk. Jeg forstår at møkk i betydningen gjødsel sikkert har vært ettertraktet som handelsvare, men hvorfor nettopp hakka møkk?

Spekulere i og spekulere på

Etter min barnelærdom finst det to heilt ulike former for spekulering eller spekulasjon. Å spekulere PÅ eller OVER noko er å fundere på noko. Å spekulere I noko, til dømes i aksjar eller i folks toskeskap, er å gjere noko meir eller mindre tvilsamt i von om vinning. Mange seier no at dei «spekulerer i» noko når dei funderer. Eg spekulerer på om dei gjer rett i det?

Splitte mine bramseil

Vi har hatt en diskusjon om det heter «splitte mine brannseil» eller «splitte mine bramseil». Kan dere avgjøre saken?

Spre sine vinger?

Heter det å spre vingene på norsk, eller er det en direkte oversettelse av «spread one's wings»? I bibeloversettelsene er kapittel 39 vers 29 i Jobs bok endret slik:

1930: Skyldes det din forstand at høken svinger sig op og breder ut sine vinger mot Syden?
1978: Er det din forstand som gjør at falken kan svinge seg opp, spile vingen og fly mot sør?
2011: Var det din forstand som lærte falken å fly, spre vingene og gli mot sør?

Spørre spørsmål?

Jeg er blitt fortalt at jeg ikke kan skrive «å spørre et spørsmål», og at det er grammatisk feil. Når blir det eventuelt riktig?

 

Stinn brakke

I dag stod det i avisa at det blir «stinn brakk» på fotballkampen mellom Noreg og Tyskland. Men heiter det ikkje «stinn brakke»? 

 

Stopp en hal!

Heiter det stopp ein hal, stopp ein halv, stopp en hal eller stopp en halv? Eg har sett alt mogleg. Kva kjem dette uttrykket av?

Strengt talt eller strengt tatt?

Ja, hva heter det, strengt tatt/talt?

Stupe kråke eller slå kollbøtte

Eg har eit par spørsmål om uttrykka å stupe kråke og å slå kollbøtte: Kva kom først? Og er det nokon meiningsskilnad mellom dei? Til dømes når det gjeld viljestyring?

Ta den helt ut

Jeg hører stadig vekk folk si «tar den helt ut» i mediene. Hva er egentlig opprinnelsen til dette uttrykket, og hva betyr det?

Ta vare?

Eg ser på nettet at stadig fleire avsluttar innlegg med «Ta vare!». Det minner om det engelske «Take care!». På norsk verkar det amputert. Kan det vera rett å bruka det?

Tida og veien

Noen sier «Nå er det bare tida og veien», andre «Nå er det bare tida av veien». Hva er riktig? Og hva ligger egentlig i dette uttrykket?

Til pers

Kan dere forklare meg opprinnelsen til uttrykket å måtte til pers?

Til skjells år – uten sjel!

Hvorfor heter det at man kommer til sjels år og alder når man blir eldre? Og når kan man si at man er kommet dit?

Tolvte time?

Somme seier «i tolvte time» når tida snart er ute, andre seier «i ellevte time». Kva er det rette?

Trykk seksten

Kvifor seier vi å gje nokon ein trøkk eller trykk seksten?

Tråkke i salaten og trampe i klaveret

Hvor skriver disse uttrykkene seg fra, og hva er verst av de to alternativene?

Tunga på vektskåla

Kvifor heiter det som avgjer ei sak, tunga på vektskåla? Det høyrest som ein ureinsleg måte å juksa med vekta på!

Ugler i mosen

Stemmer det at uttrykket ugler i mosen (altså ‘noko mistenkeleg’) botnar i ei mistyding?

Å drite på draget

Hva kommer dette uttrykket av, og hva heter det i fortid?

Å gå (rett) vest

Kvifor seier vi at det går rett vest når noko går gale, altså den vegen høna sparkar?

Å reise kjerringa

Hvorfor heter det å reise kjerringa om ‘å ta seg opp igjen etter en dårlig prestasjon’, som det står i Bokmålsordboka?

Å skjære alle over én kam

Jeg skulle gjerne hatt en forklaring på hvordan uttrykket å skjære alle over én kam oppstod. Det er mange som skriver uttrykket om på merkelige måter, for eksempel å gre alle med én kam.

Å snu på flisa

Eg har leitt etter opphavet til dette uttrykket i ordbøker og på nettet. Eg har ikke funne svar, derimot har eg sett at ein del skriv snu på flisen! Det har eg aldri høyrt. No snur eg på flisa og spør Språkrådet om hjelp.

Å strø sand på noe

Sandpåstrøing er vel å godkjenne eller bestemme noe som egentlig er avgjort av noen andre på forhånd. Men hva kommer det av?

År på baken eller nakken?

Heiter det å ha mange år på nakken eller på baken?