Å skjære alle over én kam

Jeg skulle gjerne hatt en forklaring på hvordan uttrykket å skjære alle over én kam oppstod. Det er mange som skriver uttrykket om på merkelige måter, for eksempel å gre alle med én kam.

Svar

Å skjære alle over én/samme kam er den vanligste måten å skrive dette på. Det betyr ‘å behandle eller bedømme alle på samme (raske og overflatiske) måte’.

I Evensberget og Gundersens Bevingede ord er opprinnelsen forklart slik:

Hos Erasmus Roterodamus (1466–1536) finner vi talemåten «lage alle sko over én lest». Den var siden alminnelig i Tyskland, der man også hadde en annen, lignende vending: «å skjære over én kam», dvs. at frisøren når han skulle klippe hår, løftet det opp med en kam og så klippet. Vi har visstnok fått begge disse vendingene fra tysk. I innledningen til sin ordspråksamling har Peder Syv: «Skjære alt over én kam».

Uttrykket egner seg ypperlig til å advare mot både sosial båssetting og fordommer mot folkeslag. Aasmund Olavsson Vinje skriver i Bretland og Britarne (1873) at ord som «skjera [= skjer] alle yver ein Kamb ero alltid urimelege, naar det er Tale um eit heilt Folk».

Klippe?

Vi kan også finne klippe over en kam, som er logisk, men men det blir litt som kjerringa mot strømmen å bruke det («klippe, sa kjerringa»). I gamle dager ble frisørene kalt hårskjærere, og språket kan være svært konservativt i faste uttrykk. Det er tryggest å bruke varianten skjære over én/samme kam.

Kjemme/gre?

Å gre alle med samme kam er også en uskikk, som skolehelsetjenesten godt kunne advart mot i lusesesongen. Men det kan nok ikke brukes helt på linje med skjære over én kam. Uttrykket gir mening i og for seg, og vi finner noe lignende langt tilbake i former som kjemba alle med éin kam eller kæmme alle med den samme kam (prosten i Ibsens Brand). Disse variantene peker mest mot lik behandling (jf. eldre norske uttrykk som gje alle av same skåla eller gammalnorsk baka ǫllum eitt), mens skjære alle over én kam like gjerne kan gjelde vurderingen som behandlingen.

Preposisjonsvalg

Valget av preposisjonen som skal stå mellom skjære alle og én kam kan nok variere; vi finner over hundre år gamle eksempler på under, og med er jo ikke ulogisk. Men vi anbefaler som sagt ordlyden i overskriften.

Nødløsning

Er man redd man ikke skal klare å holde kammen rett i munnen, for å blande uttrykkene litt, kan man ty til det enklere «å ta alle under ett», men det blir mye tammere.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter