Å skjære alle over én kam

Jeg skulle gjerne hatt en forklaring på hvordan uttrykket å skjære alle over én kam oppstod. Det er mange som skriver uttrykket om på merkelige måter, for eksempel å gre alle med én kam.

Svar

Å skjære alle over én/samme kam er den vanligste måten å skrive dette på. Det betyr ‘å behandle eller bedømme alle på samme (raske og overflatiske) måte’. Tenk på frisøren som klipper (skjærer) hårene over en kam.

I Evensberget og Gundersens oppslagsbok Bevingede ord (1991) er opprinnelsen forklart slik:

Hos Erasmus Roterodamus (1466–1536) finner vi talemåten «lage alle sko over én lest». Den var siden alminnelig i Tyskland, der man også hadde en annen, lignende vending: «å skjære over én kam», dvs. at frisøren når han skulle klippe hår, løftet det opp med en kam og så klippet. Vi har visstnok fått begge disse vendingene fra tysk. I innledningen til sin ordspråksamling har Peder Syv: «Skjære alt over én kam».

Uttrykket egner seg ypperlig til å advare mot både sosial båssetting og fordommer mot folkeslag. Aasmund Olavsson Vinje skriver i Bretland og Britarne (1873) at ord som «skjera [= skjer] alle yver ein Kamb ero alltid urimelege, naar det er Tale um eit heilt Folk».

Skjære/klippe?

I det tilsvarende tyske uttrykket brukes scheren i betydningen ‘klippe’, men også i dansk og norsk brukte man før gjerne ordet skjære om fjerning ved hjelp av saks. For eksempel kunne frisør hete hårskjærer

Varianten klippe over én kam er logisk, men det blir litt som kjerringa mot strømmen å bruke det (jf. «Klippe, klippe, sa kjerringa»). Språket kan være svært konservativt i faste uttrykk. Det er altså tryggest å bruke varianten skjære over én/samme kam.

Kjemme/gre?

Å gre alle med samme kam er også en uskikk, som skolehelsetjenesten godt kunne advart mot i lusesesongen. Men det kan nok ikke brukes helt på linje med skjære over én kam.

Vi finner lignende uttrykk med verbet kjemme langt tilbake, jf. landsmål kjemba alle med éin kam og norsk-dansk kæmme alle med den samme kam (prosten i Ibsens Brand). Disse variantene gir metaforisk mening på egne vilkår, men de peker vel mest mot lik behandling (jf. eldre norske uttrykk som gje alle av same skåla eller gammalnorsk baka ǫllum eitt), mens skjære alle over én kam like gjerne kan gjelde vurderingen som behandlingen.

Preposisjonsvalg

Det har blitt brukt forskjellige preposisjoner mellom skjære alle og én kam; vi finner over hundre år gamle eksempler på under, og med er jo ikke ulogisk. Men vi anbefaler som sagt ordlyden i overskriften.

Nødløsning

Hvis man ikke husker hva det heter, kan man ty til det enklere «å ta alle under ett», men det blir jo mye tammere.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024