Få kavring

Korleis kan det å gje nokon kavring bety det same som å gje dei pepar?

Svar

Kavring i tydinga ‘lusing, øyrefik’ er gammalt nordanfjells og har spreidd seg til andre dialektar.

Ivar Aasen fann varianten «varm kavring» brukt om øyrefik i Nord-Noreg.

Ein sikta vel opphavleg til troten (hevelsen) ein kunne få etter eit slikt slag.

Alt som minner om «slag i trynet» og resultatet av det, kan lett utvikla seg til ‘kritikk’ i overført tyding. Det kan vera grunnlaget for uttrykket.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter