Tunga på vektskåla

Kvifor heiter det å vera tunga på vektskåla? Det høyrest som ein ureinsleg måte å juksa med vekta på!

Svar

Tunga er visaren på vekta.

Somme har meint at det som var på sjølve vektskåla, måtte vera ein tunge. Dette hankjønnsordet tyder ‘tyngd’. Svenska Akademiens ordbok held på denne tolkinga av uttrykket att vara tungan på vågen.

Men endå om det gjev perfekt meining, er det truleg å gå over bekken etter vatn. For det fyrste kunne vektskål i eldre dansk tyda det same som skålvekt (sjå vægtskaal i Ordbog over det danske Sprog). For det andre er det ein meir eller mindre tungeforma visar på slike vekter, og det er ingen tvil om at ein slik har vore kalla tunge. Det er elles usannsynleg at det tyske Das Züngelein an der Wage ikkje er same uttrykket (Züngelein er ‘lita tunge’). Det logiske problemet at tunga ikkje endrar vekta, berre syner henne, får vi vel leva med.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter