Fullfløygd = full-fledged

I en artikkel på nettsidene deres skriver Bjarne Fidjestøl: «Ein fullfløygd språkbrukar vil liksom ein organist ønskje å ha fleire register på instrumentet sitt.» Jeg ser i Nynorskordboka at dette betyr fullbefaren og fullt utviklet. Hva kommer ordet av?

Svar
Du vil se i samme ordbok at primærbetydningen til fullfløygd er identisk med betydningen av fløygd, altså ‘flygedyktig’.
 
Dette er en avledning av verbet flyge (preteritum flaug). Det tilhørende svake parverbet fløygje (preteritum fløygde) betyr ‘få til å fly’.
 
Ivar Aasen noterte i sin tid ordtaket:

«Fuglen er ikkje fløygd med same han kjem or egget.»

I moderne nynorsk brukes ikke det korte og fyndige adjektivet fløygd om fugleunger lenger, i stedet skriver man gjerne flygefør (eller flygedyktig). 

Sammensetningen fullfløygd har helst blitt brukt i overført betydning, om folk, ting, tanker og annet. Man ser ordet sjelden nå.

En god parallell til fullfløygd er det mye brukte engelske full-fledged, som opprinnelig betyr ‘fullt fjærkledd’.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.01.2023 | Oppdatert:30.05.2024