Påskrevet pass

Hvorfor er det negativt å få sitt pass påskrevet? Det er jo fint å ha mange stempel i passet?

Svar

Det er ikke snakk om den slags pass som vi i dag tar med til utlandet. Det handler om pass i en gammel betydning, ‘skussmål, attest’.

Riktignok er det en sammenheng mellom de to typene pass. Og opphavet til begge er italiensk passaporto, opprinnelig ‘tillatelse til å passere havna’.

Passet som ble påskrevet, er løpepass, så på tysk har de uttrykkene jemandem den Laufpass schreiben/geben. (Vi har også uttrykket å gi noen løpepass ‘avskjedige; kvitte seg med’.) Et slikt pass fikk tjenestefolk påskrevet før de fikk avskjed og kunne dra videre. Også håndverkssvenner og soldater fikk avskjedspass.

En attest kan jo være god, men å få passet påskrevet er blitt nokså ensidig negativt, jf. artikkelen pas i Ordbog over det danske Sprog:

faa sit skudsmaal udtrykt med tydelige, især dadlende ord; blive dadlet, gennemheglet (for udviste fejl)

Uttrykket står forresten ikke i ordboka over moderne dansk, Den Danske Ordbog. Man sier heller bare: 

få læst og påskrevet få en alvorlig irettesættelse eller kritik

Dette kunne opprinnelig også handle om andre dokumenter enn pass.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter