Nettkurs i nynorsk

Her kan du gjere oppgåver i nynorsk grammatikk og rettskriving.

Kartleggingstest

Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister i nynorsk. 

Øvingar

Øvingane inneheld seks hovudtema: substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk. Det er tre vanskegrader: lett, middels og vanskeleg.

Kurset har to øvingsrom

Øvingsrekkjer

Ei øvingsrekkje er sett saman av fleire øvingar. I øvingsrommet kan du lage di eiga øvingsrekkje ut frå kva vanskegrad du ynskjer, og kor mykje tid du har. Du får tilbakemelding på kva emne du bør øve meir på.

Minigrammatikk

Du kan slå opp i grammatikken medan du gjer ei øving.

Kurset er utarbeidd i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august 2012.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter