Til læraren

Her finn du lenkjer til undervisningstips og andre nettressursar som kan koma til nytte for deg som lærar, anten du underviser i nynorsk som hovudmål eller sidemål.

For deg som underviser i nynorsk som sidemål, er det viktigaste tipset å skriva nynorsk i alle samanhengar der du kan.


Undervisningstips

 • Nynorsksenteret
  Senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) har gode tips til nynorskundervisninga.
 • Ivar Aasen-tunet
  Fyldige sider om Ivar Aasens liv og verk.

Skrivehjelp

Nynorsk litteratur

 • Are Kalvø på nett
  Kåseri og andre tekstar av Are Kalvø. Det er mogleg å abonnera gratis på kåseria hans.
 • Nynorske bøker
  Deichmanske bibliotek med oversikt over nynorske bøker – særleg retta mot ungdomsskulen.
 • Reveland
  Nynorsk teikneserie av Jorunn Hanto-Haugse.

Nettstader for dei minste

 • Tunkatten Lurivar
  Lurivar er katten til Ivar Aasen. Her er aktivitetar og spel, tips til lydbøker og songar, og ein kan senda inn spørsmål som Lurivar svarar på.
 • Berte og Iver
  Nettstad der barn kan utforska rom, spela spel, leika seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Diverse

Vidareutdanningstilbod

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter