Kategorier treff i 5 kategorier

Svar på språkspørsmål (4 treff)

Web og wok i bestemt form

Korleis skriv ein web og wok i bestemt form?

Det er fastsett valfri skrivemåte:

  • web – weben eller vebb – vebben
  • wok woken eller vokk – vokken

Skrivemåten gjeld begge tydingane av web/vebb.

Vidare har vi verba å webbe/vebbe (‘impregnere webstoff’) og å wokke/vokke.

Du finn alt dette i nettversjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

Vev, web eller nett?

Kva er rett å bruke, vev, web eller nett? Kva med nettside/vevside?

Begge delar er i og for seg rett, men orda nett og vev tyder ikkje heilt det same.

Internett er ein teknisk infrastruktur, mens ei av tenestene (funksjonane) på nettet er Verdsveven (Word Wide Web), med kortforma veven. Det finst fleire andre tenester på nettet: e-post, filoverføring (ftp), fjerninnlogging (telnet), prategrupper (irc) osb.

Det er vanleg å bruke nettet både om Internett og om (verds)veven. Ei samling sider på Verdsveven blir oftast kalla nettstad (engelsk «web site») og ei einskild side nettside.

For vev kan ein elles skriva både web (sidan 1995) og vebb (sidan 2000) på norsk, vel å merka om det gjeld IT!

Kategorier: Betydningsnyanser

Webdesign

Kan man bruke web design på norsk, eller finnes det et norsk synonym? Hva kan jeg, som er web designer, eventuelt kalle meg?

Webdesign og webdesigner blir brukt mye i norsk og bør derfor skrives i ett ord.

I stedet for design kan en på norsk ofte bruke formgiv(n)ing eller utforming og i noen sammenhenger konstruksjon. For web- kan man eventuelt bruke vebb eller vev, eller nett, selv om det strengt tatt er et videre begrep. Vevutforming er lite brukt. Utforming av nettsider og nettdesign er brukt en del.

 

Blogg, blogge

Jeg har ikke skjønt helt hva ordet blogg betyr. Kan dere hjelpe meg?

En blogg er noe midt imellom en dagbok og en hjemmeside på Internett. Det er med andre ord en slags nettjournal, eller direkte oversatt: en vevlogg.

Web + log

Ordet blogg kommer fra engelsk blog, som er dannet av weblog.

Log er det samme som vårt eget logg, mens Web er World Wide Web, Verdensveven. Vi skriver det derfor med to g-er og bøyer det på vanlig måte i flertall: blogger (ikke blogs).

Til substantivet blogg er det laget et verb, å blogge, som brukes om det å skrive en blogg. En person som skriver en blogg, kalles en blogger.

Blogg er en praktisk fornorsking av blog. Strengt tatt burde det kanskje hett vlogg (jf. vevlogg), men det er blitt ordet for ‘videoblogg’!

Ordet nettlogg er forresten opptatt i en helt annen betydning i dataverdenen.

Blogging kan også bety bløgging

Vi har også et gammelt hjemlig verb som heter blogge, og som kommer av blóð + ga. Det betyr noe helt annet. De fleste bruker nok dette ordet i formen bløgge, ellers kunne det blitt mange blodige misforståelser. 

 

Kategorier: Betydning og opphav