Kategorier treff i 4 kategorier

Svar på språkspørsmål (3 treff)

Web og wok i bestemt form

Korleis skriv ein web og wok i bestemt form?

Det er fastsett valfri skrivemåte:

  • web – weben eller vebb – vebben
  • wok woken eller vokk – vokken

Skrivemåten gjeld begge tydingane av web/vebb.

Vidare har vi verba å webbe/vebbe (‘impregnere webstoff’) og å wokke/vokke.

Du finn alt dette i nettversjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

Vev, web eller nett?

Kva er rett å bruke, vev, web eller nett? Kva med nettside/vevside?

Begge delar er i og for seg rett, men orda nett og vev tyder ikkje heilt det same.

Internett er ein teknisk infrastruktur, mens ei av tenestene (funksjonane) på nettet er Verdsveven (Word Wide Web), med kortforma veven. Det finst fleire andre tenester på nettet: e-post, filoverføring (ftp), fjerninnlogging (telnet), prategrupper (irc) osb.

Ei samling sider på Verdsveven blir kalla anten ein vevstad eller ein nettstad (engelsk «web site»). Ei einskild side kan likeins kallast vevside eller nettside. Det vanlegaste er å bruke nett i desse samansetningane, ja, i det heile å bruke nettet i trong tyding om veven.

For vev kan ein elles skriva både web (sidan 1995) og vebb (sidan 2000) på norsk, vel å merka om det gjeld IT!

Kategorier: Betydningsnyanser

Blogg, blogge

Jeg har ikke skjønt helt hva ordet blogg betyr. Kan dere hjelpe meg?

En blogg er noe midt imellom en dagbok og en hjemmeside på Internett. Det er med andre ord en slags nettjournal, eller direkte oversatt: en vevlogg.

Web + log

Ordet blogg kommer fra engelsk blog, som er dannet av weblog. Log er det samme som vårt eget logg, mens Web er World Wide Web, Verdensveven. Vi skriver det derfor med to g-er og bøyer det på vanlig måte i flertall: blogger (ikke blogs).

Til substantivet blogg er det laget et verb, å blogge, som brukes om det å skrive en blogg. En person som skriver en blogg, kalles en blogger.

Ordene er ikke så gamle i norsk, men de er allerede blitt en sentral del av ordtilfanget.

Vlogging og bløgging

Det engelske ordet er laget på en spesiell og kreativ måte. Den norske ekvivalenten burde kanskje vært vlogg (jf. vevlogg) men det er jo ikke ideelt med vl- i framlyd på norsk. Dessuten er vlog ordet for ‘videoblogg’! Blogg er derfor en praktisk fornorsking av blog.

Det er litt flaks at vårt eget gamle verb blogge (av blóð + ga) har vunnet fram i formen bløgge, ellers hadde det vært duket for mange blodige misforståelser.

Vi noterer til slutt at nettlogg er opptatt i en helt annen betydning i dataverdenen.

Kategorier: Betydning og opphav