Aioli eller aïoli?

Det finnes en type hvitløkmajones som noen skriver aioli, andre aïoli (med to prikker over i-en). Hva er rett på norsk?

Er og-teiknet brukande?

Eg lurer på om det finst nokon retningslinjer for bruken av teiknet &, altså  ‘og’. Kan ein til dømes utan vidare skrive «stil & farge» eller «tid & stad»? Og kva heiter teiknet?

Likhetstegn og mellomrom i kjemiske formler?

Vi vet at det ved vanlig bruk av likhetstegn (=) skal være et mellomrom (et ekstra breddesteg) foran og etter tegnet.

Men hvordan blir dette ved kjemiske formler som har et likhetstegn inni seg, for eksempel «CH2=CHCOOH»? Skal det her være mellomrom på begge sider av likhetstegnet?

Mellomrom føre C for celsius?

Korleis refererer ein korrekt til temperaturar (grader celsius)? Er den rette skrivemåten 200°C eller 200 °C? Skal det vere mellomrom mellom talet og gradsymbolet eller ikkje? 

Paragrafteikn og mellomrom

Skal det vere mellomrom mellom paragrafteiknet og talet etter? Er det med andre ord rett med «§17» eller med «§ 17»?

Prosenttegn i løpende tekst

Jeg holder på å lage en årsberetning. Kan jeg bruke prosenttegn (symbolet %) i den løpende teksten, eller må jeg skrive «prosent»?

Prosentteikn og mellomrom

Skal ein skrive 25 % eller 25%? Kan ein forresten skrive mellom 25 og 30 %, eller må ein setje inn prosentteiknet etter begge tala?

Symbolet for diameter

Er tegnet for diameter en vanlig Ø, og skal det stå kolon mellom tegnet og tallet?

Utelatelsestegn – tre prikker med eller uten mellomrom foran?

Hva skal man bruke for å markere utelatt tekst, og hvordan?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:20.05.2024