«Og/eller» eller bare skråstrek (dvs. «eller»)?

Hvilken av disse formuleringene bør brukes?

A Passord/brukernavn er feil.
B Passord og/eller brukernavn er feil.

 

Parentes i parentesen?

Går det an å bruke parentestegn innenfor et annet sett med parenteser?

Skråstreker og mellomrom

Hva er reglene for mellomrom i forbindelse med skråstreker?