Forholdet 1 : 1 – tall eller bokstaver?

Jeg lurer på hvordan man skriver matematiske uttrykk i løpende tekst, særlig uttrykk av typen forholdet 1 : 1. Må man skrive alt om til bokstaver (én-til-én-forhold), eller kan man også skrive 1:1-forhold?

Klokkeslett

Korleis skriv ein klokkeslett?

Semikolonet – i grove trekk

Kva funksjon har semikolonet?

Stor forbokstav etter kolon?

Skal det vere stor forbokstav etter kolon?