Advent og adventstid – uttale og samansetning

Korleis skal advent uttalast? Og heiter det advent- eller advents- i samansetningar?

Alibi – uttale

Korleis uttalar ein ordet alibi  med trykk på fyrste eller siste stavinga?

April − trykkplasseringa

Skal april uttalast med trykk på fyrste eller siste stavinga?

Den såkalte Østfold-l-en

Hva heter den l-en som har festet seg i språket til de unge i Oslo de siste tiåra? Østfold-l, tynn l eller tjukk l? Hva er grunnen til endringen, og hva kan gjøres for å bekjempe den?

 

Ein app?

Kan ein skriva app for applikasjon i datasamanheng? Korleis skal ein eventuelt bøya og uttala det?

Energi, strategi og giro: uttale

Ordet energi blir uttalt både /energi/ og /enersji/. Strategi har òg to uttalar, men det heiter berre /sjiro/ for giro. Kva er rettast?

Et eller ett?

Når skal vi skrive et, og når skal vi skrive ett? Hva med et eller annet og ett og annet?

Faste – uttale

Somme uttaler ordet faste og fastetid med kort a, andre med lang. Kva er rett?

Ferge eller ferje?

Hva er riktigst å bruke i bokmål, ferje eller ferge? Jeg arbeider i kommunikasjonsbransjen med Stavanger og Sør-Vestlandet som virkeområde.

I like måte

Hvordan staves det ofte brukte muntlige uttrykket /i lige måde/? Skrives det slik det uttales?

Kompromiss: uttale

Korleis skal ordet kompromiss uttalast?

 

Kontreadmiral – uttale

Korleis skal kontreadmiral uttalast – med trykk på /kon/ eller /tre/?

 

Korona-uttale

Hvordan uttales koronavirus?

Legning uttales leggning

Jeg har alltid sagt både legning og setning med kort e, men det virker som om de fleste yngre sier legning med lang e. Hva er riktig?

Mankell

Korleis skal namnet til forfattaren Henning Mankell uttalast, med trykket på fyrste eller andre staving?

Merd eller mær?

Jeg ser at ordet merd (til oppdrett av fisk), også staves «mær». Noen sier «en mærd», og andre sier «ei mære». Hva er riktig?

Regissør – uttale

Kva er korrekt uttale av ordet regissør? Ein kan høyre både /resjisør/ og /resisjør/.

Skal vi på sjino? Om sammenfallet av sj-lyd og kj-lyd

Jeg har noen spørsmål om tendensen til sj-uttale der man tidligere brukte kj-uttale, f.eks. /sjino/ i stedet for /kjino/: 

  • Hvorfra og hvordan sprer denne uttalen seg, og hvor er den vanligst?
  • Er endringen et eksempel på framskritt eller språklig forfall, og hvordan stiller språkforskerne og Språkrådet seg til den?
  • Og til slutt: Hvordan kan man lære å si kj?

Spreiing av skarre-r-en

Kan de seia litt om skarre-r-en og korleis han spreier seg?

Suksess: uttale

Korleis skal ordet suksess uttalast?

Uttale av «professorer» og andre ord på -or i flertall

Jeg hører at mange sier professorer, diktatorer og til og med motorer med trykk på -or-. Er det riktig?

Uttale av database

Hva mener Språkrådet om uttalen databAse, altså med trykk på tredje stavelse?

Uttale av k som i «kald» eller som i «kylling»

Finst det faste reglar for når bokstaven k skal uttalast som i kald, og når han skal uttalast som i kylling?

Uttalen av «de» på nynorsk

Korleis skal pronomenet de (2. person fleirtal) uttalast på nynorsk?

Uttalen av art deco

Mange uttaler art deco på engelsk eller amerikansk vis (art dekkou) med trykk på dekk, men det er vel riktigere med ardekå? Art nouveau uttales jo arnovå?

Uttalen av Spetalen

Hvordan uttales etternavnet Spetalen egentlig? I radioen sier de Spetalen med trykk på andre stavelse.

Veg eller vei

Jeg har deltatt i diskusjoner om hvorvidt en veg skal skrives veg eller vei. Hva er riktigst? Må vi ellers skrive veg hvis vi skriver om Statens vegvesen i en tekst?