Advent og adventstid – uttale og samansetning

Korleis skal advent uttalast? Og heiter det advent- eller advents- i samansetningar?

Alibi – uttale

Korleis uttalar ein ordet alibi  med trykk på fyrste eller siste stavinga?

April − trykkplasseringa

Skal april uttalast med trykk på fyrste eller siste stavinga?

Ein app?

Kan ein skriva app for applikasjon i datasamanheng? Korleis skal ein eventuelt bøya og uttala det?

Energi, strategi og giro: uttale

Ordet energi blir uttalt både /energi/ og /enersji/. Strategi har òg to uttalar, men det heiter berre /sjiro/ for giro. Kva er rettast?

Et eller ett?

Når skal vi skrive et, og når skal vi skrive ett? Hva med et eller annet og ett og annet?

Faste – uttale

Somme uttaler ordet faste og fastetid med kort a, andre med lang. Kva er rett?

Ferge eller ferje?

Hva er riktigst å bruke, ferje eller ferge? Jeg arbeider i kommunikasjonsbransjen med Stavanger og Sør-Vestlandet som virkeområde.

I like måte

Hvordan staves det ofte brukte muntlige uttrykket /i lige måde/? Skrives det slik det uttales?

Kompromiss: uttale

Korleis skal ordet kompromiss uttalast?

 

Kontreadmiral – uttale

Korleis skal kontreadmiral uttalast – med trykk på /kon/ eller /tre/?

 

Mankell

Korleis skal namnet til forfattaren Henning Mankell uttalast, med trykket på fyrste eller andre staving?

Merd eller mær?

Jeg ser at ordet merd (til oppdrett av fisk), også staves «mær». Noen sier «en mærd», og andre sier «ei mære». Hva er riktig?

Regissør – uttale

Kva er korrekt uttale av ordet regissør? Ein kan høyre både /resjisør/ og /resisjør/.

Spreiing av skarre-r-en

Kan de seia litt om skarre-r-en og korleis han spreier seg?

Suksess: uttale

Korleis skal ordet suksess uttalast?

Uttale av database

Hva mener Språkrådet om uttalen databAse, altså med trykk på tredje stavelse?

Uttale av k som i «kald» eller som i «kyrkje»

Finst det faste reglar for når bokstaven k skal uttalast som i kald, og når han skal uttalast som i kyrkje?

Uttalen av «de» på nynorsk

Korleis skal pronomenet de (2. person fleirtal) uttalast på nynorsk?