De gule vestene

Bør ikke dette navnet skrives med stor forbokstav? En bevegelse trenger vel ikke å ha en ledelse og en organisasjonsstruktur for å ha stor forbokstav? Dessuten betyr jo navnet noe annet enn «gule vester» i bokstavelig forstand.

Distrikts-Norge

Vi har en diskusjon her om hvordan Distrikts-Norge skal skrives. I ett ord eller med bindestrek, med store eller små bokstaver?

E. coli

Korleis skal ein skrive namnet på bakterien E. coli? Og kva gjer ein i samansetningar med dette ordet?

Euro/euro og Euroland

Jeg har sett at «euro» stort sett skrives med liten e. Jeg er imidlertid usikker på bruken av stor/liten e når euro settes sammen med andre ord, for eksempel Euroland og euromynter/Euro-mynter. Hvilke regler skal jeg følge?

Forbokstav i totalforsvaret og liknande ord

Bør ein bruke stor eller liten forbokstav i slike nemningar:

  • totalforsvaret eller Totalforsvaret
  • det militære forsvaret eller Det militære forsvaret
  • den sivile beredskap eller Den sivile beredskap

Fylkesmannen – stor eller liten forbokstav?

Når er det riktig med stor forbokstav i Fylkesmannen, og når skal det være liten forbokstav?

Høflighetsformene De, Dem og Deres

Er det fremdeles riktig å skrive De, Dem og Deres med stor forbokstav? Når bør man eventuelt bruke disse formene?

I helvete eller helvetet?

Heter det faen i helvete eller helvetet? Vi diskuterer så fillene fyker i redaksjonen. Er det helvete eller helvetet som er løs her?

Lover og forskrifter med stor eller liten forbokstav?

Kan navnet på lover og forskrifter skrives med stor bokstav?

Månedsnavn med liten eller stor forbokstav?

Skal månedsnavn ha liten eller stor forbokstav? Heter det med andre ord 1. juli eller 1. Juli?

Reglar for forbokstavord som PC, TV, NATO, FN og WWF

Kva er reglane for store og små bokstavar i forbokstavord?

Sola, jorda og månen med stor forbokstav?

Skal jorda, sola og månen skrives med stor eller liten forbokstav?

Stor forbokstav etter kolon?

Skal det vere stor forbokstav etter kolon?

Stor forbokstav på partar i kontraktar?

Når vi i vårt juridiske firma utformar kontraktar, skriv vi gjerne partane i kontrakten med store forbokstavar: Festar, Bortfestar, Utleigar, Leigetakar, Leverandør osb. Er denne praksisen korrekt?

Tittel med liten forbokstav

Stemmer det at stillingstitlar og yrkestitlar alltid skal skrivast med liten forbokstav?