Fylkesmannen – stor eller liten forbokstav?

Når er det riktig med stor forbokstav i Fylkesmannen, og når skal det være liten forbokstav?

Svar

Vi skriver Fylkesmannen med stor forbokstav når vi refererer til et konkret embete. Når vi viser til personen eller til forvaltningsorganet generelt, bruker vi liten forbokstav.

Er det snakk om et bestemt embete, skriver vi Fylkesmannen med stor F (det gjelder også kortformen):

Jeg fikk et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vedtaket fra Fylkesmannen er …

Er det snakk om personen, skriver vi fylkesmannen med liten f:

I går drakk jeg kaffe med fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Er det snakk om forvaltningsorganet generelt, og ikke et bestemt embete, skriver vi fylkesmannen med liten f:

Det er fylkesmannen/fylkesmennene som har ansvar for dette (= dette er en sak som må behandles av et eller annet fylkesmannsembete).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter