Lover og forskrifter med stor eller liten forbokstav?

Kan navnet på lover og forskrifter skrives med stor bokstav?

Svar

Nei, titler på lover og forskrifter skal skrives med liten forbokstav, altså kjøpsloven, straffeloven, byggherreforskriften osv.

Det eneste unntaket er Grunnloven, Magna Charta og lovtitler som har et egennavn som førsteledd, som Finnmarksloven og Gulatingsloven. (Unntakene er strengt tatt ikke logiske, men de har sterk tradisjon.)

Logikken bak den lille forbokstaven er at vi ser på loven som en regel (eller et regelsett) i en lang rekke av regler, og ikke som et dokument med tittel.

Annen markering

For å skille en lovtittel ut fra vanlig tekst kan man kursivere tittelen eller sette den i anførselstegn. Det er mest aktuelt når man bruker den fullstendige tittelen, som begynner med «lov om …» og gjerne består av mange ord. Det er egentlig bare nødvendig med markering i de tilfellene da det er vanskelig å se hvor tittelen slutter, men bruker man først denne løsningen ett sted i en tekst, bør man nok være konsekvent.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter