Stor forbokstav etter kolon?

Skal det vere stor forbokstav etter kolon?

Svar

Dersom det som står etter kolon, er ei fullstendig setning, skal det normalt vere stor forbokstav, elles ikkje.

Døme:

Saka er klar: Båten er for dyr.
Dei trente på det dei kunne best: å leggje lange pasningar.

Det same gjeld oppramsingar med punktliste etter kolon. Berre punkt med setningsform (altså verbal) skal ha stor forbokstav. (Det krev eit verb i presens eller preteritum.)

Du finn meir om dette på nettsidene våre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:27.05.2022