Er det en konjunktiv i «Gratulerer med dagen!»?

En kollega hevder det første ordet i «Gratulerer med dagen!» er en konjunktiv fordi det uttrykker et ønske, og at det skal skrives  «Gratulere med dagen». Stemmer det?

Hva er en fullverdig setning?

Hva skal til for at en setning skal kunne regnes som grammatisk «fullverdig» på norsk?

Substantiv og verb, definisjon

Kvifor er ikkje ord som eit hopp, eit løp o.l. verb? Det er jo tale om handlingar? Kva er eigentleg grunnlaget for å kalle ord verb, substantiv eller adjektiv?