Aksent i ord som «idé»?

Korleis er reglane for å bruke akutt aksent i bøygde former av ord som idé og trasé?

Aksent over store bokstavar?

Skal ein bruke aksentteikn over store bokstavar (versalar) når ein skriv namn som skal ha slike teikn?

Aksenttegn over stor bokstav

Hvis ordet én står først i en setning, skal man da sløyfe aksenttegnet eller ikke? Skal man skrive Én mann eller En mann?

Apostrof i «Toer’n»?

Vi skal lage en spalte på en hjemmeside for en fotballspiller med drakt nummer to. Denne spilleren ønsket å kalle spalten sin for «Toern». Men hva er den rette skrivemåten? Er det Toeren, Toer’n, Toern eller kanskje Toer-en?

Apostrof i s-genitiv av romertall?

Er det riktig å sette apostrof foran s-en når en bruker s-genitiv av uttrykk med romertall?

Caffè latte, kaffelatte

Jeg jobber på en kafé der vi nettopp begynt å selge caffè latte, men vi vet ikke om skrivemåten er helt riktig.

Et eller ett?

Når skal vi skrive et, og når skal vi skrive ett? Hva med et eller annet og ett og annet?

Kvitter og signer

Vi utvikler et elektronisk journalsystem for sykehus, der to av de vanligste operasjonene er å kvittere og å signere. Typiske kommandoer blir da «Kvitter» og «Signer». Noen mener det skal være akutt aksent over e-en i imperativformene for å unngå forveksling med substantivet «kvitter» og presensformen «signer», altså «Kvittér» og «Signér». Er dette riktig?

Lars’ eller Lars’s eller Lars kafé?

Hvordan skrives kafeen til Lars med genitiv-s eller apostrof?