Hvordan markerer man avsnitt?

Hva er den rette måten å sette avsnitt i en tekst på? Og hva bør et avsnitt inneholde?