Absorptiv kapasitet, absorpsjonskapasitet eller absorpsjonsevne?

Når bør absorptiv kapasitet brukes, og når er absorpsjonskapasitet best? Jeg ser at EU benytter absorption capacity for ‘evnen til å ta opp nye medlemmer’, mens organisasjonslitteraturen benytter absorptive capacity for ‘evnen til å ta opp i seg ny kunnskap’.

Adjektiv på -lig, -slig og -elig

Hvorfor har noen adjektiver s eller e foran suffikset -lig, f.eks. i barnslig og folkelig?

Avslutting eller avslutning

Er det nokon meiningsskilnad mellom orda avslutting og avslutning i bokmål eller nynorsk?

Avstemming eller avstemning?

Ved et valg, har vi da en avstemning eller avstemming? Og hva med sammensetninger? Ifølge Bokmålsordboka heter det f.eks. avstemningsresultat og folkeavstemning, men jeg finner også avstemmingsresultat og folkeavstemming på nettet.

Bevilling, bevilgning

Kan Språkrådet forklare meg forskjellen mellom bevilgning og bevilling? Begge ordene ser ut til å komme av det samme tyske verbet.

Dannelse eller danning?

Heter det dannelse eller danning? Eller betyr de to ordene kanskje forskjellige ting?

Delegasjonsreglement eller delegeringsreglement?

Vi arbeider med et nytt reglement for delegering av myndighet mellom ulike nivåer i kommuneadministrasjonen. Men heter det «delegasjonsreglement» eller «delegeringsreglement»? Søk på Internett viser at ca. halvparten av kommunene bruker det ene og den andre halvparten det andre.

Deltaker eller deltager, gjentakelse eller gjentagelse?

Bør jeg skrive antakelig, deltaker, mottaker og gjentakelse eller antagelig, deltager, mottager og gjentagelse? Og hvorfor?

 

Forsking eller forskning – og etterforsk(n)ing

Heter det forsking eller forskning? Og hva med etterforskning?

Gransking og forskning

Heter det gransking eller granskning – og forsking eller forskning?

Kryssing eller krysning i sammensetninger?

Når man f.eks. snakker om et gangfelt som krysser en vei, er det da korrekt å kalle dette et kryssingspunkt eller krysningspunkt? Jeg finner hverken dette ordet eller kryssing i ordboka.

Lesing eller lesning?

Er det riktig å skrive «anbefalt lesing» eller «anbefalt lesning»? Og hva med «god lesing/lesning»?

Lovgivning eller lovgiving

Har jeg oppfattet Bokmålsordboka rett når den tillater bruk av ordet lovgivning om de reglene og bestemmelsene vi må forholde oss til?

Målsetting eller målsetning (eller mål)

Hva er forskjellen? Er ikke målsetting prosessen å sette mål og målsetning selve målet som blir satt, jamfør tommelfingerregelen med bygging (prosessen å bygge) og bygning (produktet av byggingen)?

Nedlasting eller nedlastning?

Jeg oversetter en hjemmeside til norsk og lurer på hvordan jeg skal oversette ordet «downloads». Heter det «nedlastinger» eller «nedlastninger»?

Nyskaping eller nyskapning?

Heter det nyskaping eller nyskapning? Eller er det to ulike ting?

Satsing eller satsning?

Hva er riktig, satsing eller satsning? Jeg finner bare det første i ordboka. Og hvordan blir det i sammensetninger, for eksempel fattigdomssatsning/fattigdomssatsing og satsningsområder/satsingsområder?

Skal det være -ing eller -ning?

Fins det regler for bruken av -ing og -ning som avledningssuffiks på bokmål?

Stenge ned?

Var det riktig å si at Norge ble «stengt ned» da tiltakene mot covid-19 ble iverksatt? Jeg tenker på bruken av partikkelen ned. Var det i så fall nedstenging eller nedstengning?

Suffiksene «-sjon» og «-ing»

Hva er forskjellen mellom -asjon og -ering? Eksempelvis: installasjon/installering, reservasjon/reservering og definisjon/definering.

Tilpassing eller tilpasning

Er det noen forskjell mellom ordene tilpasning og tilpassing?

Tinglys(n)ing

Heter det tinglysing eller tinglysning? Jeg ser at det heter tinglysingsloven, men i ordbøkene står begge deler.

Tjenesteyting eller tjenesteytning

Er det noe som heter tjenesteytning?

Tolking eller tolkning på bokmål?

Er tolking ‘det å tolke’, altså selve tolkeprosessen, mens tolkning er produktet eller resultatet av tolkingen?

Trafikkere og debattere, men trafikant og debattant?

Jeg forstår ikke prinsippene for enkelt- og dobbeltkonsonant i slike ord. Kan dere hjelpe?

Tre intetkjønnsord som slutter på -else

Norsklæreren min sier at det er tre intetkjønnsord som slutter på -else. Hun har i tjue år lurt på hva det tredje er. De to hun vet om, er spøkelse og værelse. Kan dere hjelpe meg å finne det siste ordet?

Undertrykking eller undertrykkelse?

Er det noen forskjell på undertrykking og undertrykkelse?

Utdanning eller utdannelse?

Er det noen forskjell på utdanning og utdannelse?

Utskriving eller utskrivning, innlesing eller innlesning

Bør vi skrive utskrivingspliktig eller utskrivningspliktig? Har dette med henholdsvis prosess og resultat å gjøre?

Vaksinasjon og vaksinering

Hva heter det egentlig?

Verdiskaping eller verdiskapning?

Heter det verdiskaping eller verdiskapning? Dreier det seg om handlingen eller prosessen (verdiskaping) på den ene side og resultatet (verdiskapning) på den annen side, slik vi skiller mellom bygging og bygning?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:24.10.2023