Avstemming eller avstemning?

Ved et valg, har vi da en avstemning eller avstemming? Og hva med sammensetninger? Ifølge Bokmålsordboka heter det f.eks. avstemningsresultat, men jeg finner også avstemmingsresultat på nettet.

Svar

Det er avstemning som står i ordboka for dette begrepet. Det svarer til nynorsk røysting. Sammensetninger med ordet i denne betydningen får også -ning.

Avstemming (med to m-er) er helst ‘det å avstemme’ i regnskapssammenheng eller å avstemme (tilpasse) i andre sammenhenger. Det har også vært brukt synonymt med avstemning, men ikke på langt nær som mye som ning-varianten.

Skillet mellom -ing og -ning generelt

Om et ord skal ende på -ing eller -ning, er ikke alltid helt avklart. Når ordet tydelig betegner en prosess, heter det ofte -ing (byggingskaping). Når ordet angir et resultat, heter det helst -ning (bygning, skapning). Men grensen mellom prosess og resultat er ofte uklar.

Skille mellom andre betydninger i stedet

Det er en forskjell mellom avstemning i en avstemning og avstemning i å gå til avstemning, men det er vanskelig å si om det er en forskjell som kaller på ulike suffiks. I så fall ville vi funnet mer -ing uten -n- i det siste uttrykket. Det ser uansett ut til at bokmålsbrukerne i dag legger mest vekt på et annet skille, nemlig mellom ‘votering’ på den ene siden (-ning) og andre saksområder på den andre (-ing). Dette står i motsetning til dansk, der det er -ning hele veien.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter