Avstemming eller avstemning?

Ved et valg, har vi da en avstemning eller avstemming? Og hva med sammensetninger? Ifølge Bokmålsordboka heter det f.eks. avstemningsresultat, men jeg finner også avstemmingsresultat på nettet.

Svar

I denne betydningen heter det ifølge ordbøkene avstemning, og det er mest brukt.

Avstemming (med to m-er) er helst ‘det å avstemme’ i regnskapssammenheng eller å avstemme (tilpasse) i andre sammenhenger. I Tanums store rettskrivningsordbok er avstemming reservert for fagfeltene elektro og økonomi. I valgsammenheng er det altså avstemning som gjelder.

Det typiske skillet mellom -ing og -ning ikke alltid relevant

Om et ord skal ende på -ing eller -ning, er ikke alltid helt avklart. Når ordet tydelig betegner en prosess, heter det ofte -ing (byggingskaping). Når ordet angir et resultat, heter det helst -ning (bygning, skapning). 

Slik sett kunne handlingen å stemme hett stemming (jf. nynorsk røysting). Men vi setter oftest av- foran.

Varianten -ning hevder seg generelt best i sammensetninger med preposisjon/adverb (uavhengig av betydningsnyanse), som av-. Det er nok hovedgrunnen til at det heter avstemning om ‘votering’, for det er ikke noe rent logisk som taler mot -stemming her.

I bokmål er (av)stemming uten -n- i praksis altså reservert for andre saksområder. Dette står i motsetning til dansk, der det er -ning uavhengig av betydning.

Tellelighet?

Ofte finner vi en tendens til at -ning er mer brukt når begrepet er tellelig. Det er en logisk forskjell mellom avstemning i en avstemning (klart tellelig) og avstemning i å gå til avstemning (mer generelt), men dette prinsippet gjør seg nok ikke særlig gjeldende, blant annet fordi av- overstyrer det.

Å avstemme

Dette verbet betyr ‘å få til å stemme eller harmonere’. Her gir ordboka bare ett alternativ, uavhengig av nyanse (med hensyn til prosess, tellelighet o.a.), nemlig avstemming.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter