Avstemming eller avstemning?

Ved et valg, har vi da en avstemning eller avstemming? Og hva med sammensetninger? Ifølge Bokmålsordboka heter det f.eks. avstemningsresultat, men jeg finner også avstemmingsresultat på nettet.

Svar

Det er avstemning som står i ordboka for dette begrepet. Det svarer til nynorsk røysting. Sammensetninger med ordet i denne betydningen får også -ning.

Avstemming (med to m-er) er helst ‘det å avstemme’ i regnskapssammenheng eller å avstemme (tilpasse) i andre sammenhenger. Rent grammatisk sett kunne avstemming godt ha stått for stemmegivning også, men det er altså avstemning som er anbefalt og mest brukt i denne betydningen.

Det typiske skillet mellom -ing og -ning ikke relevant

Om et ord skal ende på -ing eller -ning, er ikke alltid helt avklart. Når ordet tydelig betegner en prosess, heter det ofte -ing (byggingskaping). Når ordet angir et resultat, heter det helst -ning (bygning, skapning). Men grensen mellom prosess og resultat er ofte uklar.

Skillet i dette tilfellet

Bokmålsbrukerne i dag legger uansett mest vekt på et annet skille, nemlig mellom ‘votering’ på den ene siden (-ning) og andre saksområder på den andre (-ing). Dette står i motsetning til dansk, der det er -ning hele veien.

Skille på annet grunnlag?

Ofte finner vi en tendens til at -ning er mer brukt når begrepet er tellelig. Det er en forskjell mellom avstemning i en avstemning (klart tellelig) og avstemning i å gå til avstemning (mer generelt), men det er vanskelig å si om det er en forskjell som kaller på ulike suffiks. I så fall ville vi funnet mer -ing uten -n- i det siste uttrykket. Valget av variant i regnskapssammenheng ser heller ikke ut til å være særlig påvirket av denne betydningsnyansen. Ordboka sier her bare avstemming

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter