Delegasjonsreglement eller delegeringsreglement?

Vi arbeider med et nytt reglement for delegering av myndighet mellom ulike nivåer i kommuneadministrasjonen. Men heter det «delegasjonsreglement» eller «delegeringsreglement»? Søk på Internett viser at ca. halvparten av kommunene bruker det ene og den andre halvparten det andre.

Svar

Det bør hete «delegeringsreglement».

Delegering er ifølge Bokmålsordboka ‘det å delegere’, mens en delegasjon er  ‘utsendinger med fullmakt til å føre forhandlinger på vegne av en organisasjon, stat eller lignende’.

Tradisjonelt er delegasjon brukt mye om begge deler, men Språkrådet anbefaler å utnytte det skillet som grammatikken kan tilby på dette punktet, og skrive delegeringsreglement og delegering av myndighet. Ordet delegasjon kan altså reserveres for de nevnte utsendingene med fullmakt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter