Nyskaping eller nyskapning?

Heter det nyskaping eller nyskapning? Eller er det to ulike ting?

Svar

Det ideelle er å skille mellom nyskaping (virksomheten) og nyskapning (resultatet). Det siste kan også hete nyskapnad på nynorsk.

Både nynorsk og bokmål har ordet nyskapning, med betydningen ‘noe som er skapt, dannet fra nytt av’. En nyskapning kan for eksempel være en oppfinnelse eller et nytt begrep.

I ordbøkene står verbet nyskape, som betyr ‘skape fra nytt; skape noe nytt’. Til dette verbet hører nyskaping, som vil bety ‘det å skape noe nytt’. Ing-avledningen står ikke i alle ordbøker, men det kan lages uten videre av verbet. 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter