Lesing eller lesning?

Er det riktig å skrive «anbefalt lesing» eller «anbefalt lesning»? Og hva med «god lesing/lesning»?

Svar

På bokmål er det helst lesning som brukes om ‘lesestoff’, slik som i «anbefalt lesning». Lesing er kort sagt ‘det å lese’.

Vi kan se hva som står i Bokmålsordboka:

lesning f1 el. m1
1 lesing høytlesning, opplesning / eleven er god i lesning / lesning på egen hånd selvstudium
2 kunnskaper en har skaffet seg ved å lese sitte inne med en omfattende lesning
3 lesestoff riktig lesning for barn
4 lesemåte, lesnad (2)

Lesning er rettest under de tre siste delbetydningene ovenfor.

Som du ser under delbetydning 1, kan lesing brukes når det verbale aspektet, handlingen, betones. Og det gjør det vel i ønsket «God lesing!». Slik ser lesing ut i ordboka:

lesing m1, f1 det å lese (som skolefag), jamfør lesning; lesing og skriving / lekselesing / optisk lesing

Opples(n)ing o.l. hører også hjemme her, men av historiske grunner er det relativt vanligere med -ning når les(n)ing er satt sammen med noe.

Også delbetydning 3 av lesning kan forresten dekkes av lesnad, selv om det ikke går fram av ordboka. På nynorsk er det stort sett lesnad som brukes for lesning, og da dekker det 2–4.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter