Trafikkere og debattere, men trafikant og debattant?

Jeg forstår ikke prinsippene for enkelt- og dobbeltkonsonant i slike ord. Kan dere hjelpe?

Svar

Hovedregelen er at verb på -ere og -isere beholder dobbel konsonant fra substantivet som det er avledet av (trafikkere av trafikk), mens det er litt vakling i andre ordgrupper, som i substantiv på -ant og -ør. Man kommer ikke utenom å slå opp i ordboka.

Allerede i 1917 ble det vedtatt at ord som trafikk og debatt skulle ha dobbel konsonant til slutt. Først i 1959 ble det vedtatt at avledninger på -ere skulle beholde dobbel konsonant.

Verb (på -ere) som følger hovedregelen

absoluttere, annullere, attakkere, bagatellisere, bivuakkere, blokkere, budsjettere, etikettere, fabrikkere, fasettere, fernissere, klakkere, kloakkere, konvoluttere, avkulakkisere, madrassere, merittere, plassere, porttrettere, profittere, rebellere, rikosjettere, sjokkere, supplikkere, tariffere, trafikkere, transittere; bagatellisere, krystallisere, metallisere, parallellisere

Disputere, invitere, rokere og visitere er ikke unntak fra regelen, men avledninger av ord uten dobbeltkonsonant: disputas, invitasjon, rokade og visitasjon. Drapere er et unntak (utgangspunktet er drapp, som er tøy av en viss sort). Glasere er kanskje også et unntak, men det er påvirket av glasur og fransk glacer. Kreditere kan knyttes til kredit (som er noe annet enn kreditt), men skrivemåten diskreditere bryter med diskreditt, som verbet egentlig henger sammen med.

Skrivemåten av ord som akselerere, detonere, eksellere og kansellere er bestemt av skrivemåten i det språket ordene er hentet fra, og er ikke knyttet til spesielle substantiver.

Substantiv (-ant, -ør, -isme, -ade) og adjektiv (-al, -abel)

Etter hovedregelen går blant annet disse substantivene: 

appellant, debattant, duellant
billettørkontrollørmodellørportrettørtariffør

Likevel har vi:

fabrikant, trafikant (jf. musikant, opph. av verbet musicare)
klakør, kronikør, profitør

Videre: 

parallellisme, men absolutisme
galoppade, men blokade
appellabel, men profittabel og trafikabel

Dessuten:

trafikal

Det er altså en del inkonsekvenser her. Formene ovenfor er likevel så inngrodde at det er vanskelig å gjøre noe med saken.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.11.2021 | Oppdatert:25.05.2024