Spørsmålstegn etter retoriske spørsmål?

Har dere noen synspunkter på tegnbruk etter retoriske spørsmål?