Mellomrom før spørsmålstegn og utropstegn?

Skal det være mellomrom foran spørsmåls- og utropstegn på norsk?

 

 

Spørsmålstegn etter retoriske spørsmål?

Har dere noen synspunkter på tegnbruk etter retoriske spørsmål?