17 mai eller 17. mai med punktum?

Eg meiner å hugse at ein tidlegare kunne sløyfe punktum etter talet for dagen i månaden når månaden var skriven med bokstavar. Korleis er regelen no, heiter det berre 17. mai og 24. desember?

Apostrof i «Toer’n»?

Vi skal lage en spalte på en hjemmeside for en fotballspiller med drakt nummer to. Denne spilleren ønsket å kalle spalten sin for «Toern». Men hva er den rette skrivemåten? Er det Toeren, Toer’n, Toern eller kanskje Toer-en?

Bruk av utropstegn

Kan man ha tre utropstegn på rad, slik man ser mange steder? Norsklæreren min mener forresten at utropstegnet blir brukt for mye i dag. Har han rett i det?

Fleire kolon etter kvarandre?

Er det gale å bruke fleire kolon etter kvarandre? Eller kan eg ramse opp slik som nedanfor?

«Satsinga inneheldt tre delar: del 1: kjøpe mat til heile nabolaget; del 2: byggje scene i parken; og del 3: måle søppeldunkane i fine fargar.»

Hei, hallo og komma

Skal det stå komma etter Hei, og skal neste avsnitt starte med stor eller liten forbokstav?

 

Ikke punktum i overskrifter

Jeg lurer på om det er lov med punktum i overskrifter.

Kan spørjeteikn utelatast i sitat?

Kan spørjeteiknet sløyfast etter spørsmålet i ei formulering som «Kven er denne Aasen, spurde Knudsen»?

Kolon og punktlister

Skal det vere kolon før ei oppramsing i form av punktliste? Og kva med forbokstaven i kvart punkt – stor eller liten?

Paragrafteikn og mellomrom

Skal det vere mellomrom mellom paragrafteiknet og talet etter? Er det med andre ord rett med «§17» eller med «§ 17»?

Parentes i parentesen?

Går det an å bruke parentestegn innenfor et annet sett med parenteser?

Punktum etter nettadresser?

Skal det vere punktum etter nettadresser (URL-adresser) som står til slutt i eit avsnitt eller i ei setning?

Punktum etter utropstegn?

Kan man sette punktum etter utropstegn?

Semikolonet – i grove trekk

Kva funksjon har semikolonet?

Sitat i sitat

Korleis skal ein markere eit sitat inni eit anna sitat?

Spørjeteikn + komma ved sitat?

Eg ser av og til at forfattarar og andre skriv både spørjeteikn og komma ved sitat, til dømes slik: «Kjem du snart?», sukka Kari. Er dette rett teiknsetjing?

Spørsmålstegn etter retoriske spørsmål?

Har dere noen synspunkter på tegnbruk etter retoriske spørsmål?

 

Spørsmålstegn og utropstegn sammen?

Stadig vekk ser jeg teksting på tv slik som dette: «Hva!?» og «Dette kan du da ikke mene!?» Noen ganger står det til og med flere spørsmålstegn og flere utropstegn sammen.

Da jeg gikk på skolen, var ikke slik tegnsetting lov. Er det nye regler for dette?

To punktum etter forkortelser?

Skal det være to punktum etter en forkortelse som står til slutt i en setning? Eksempel: «Viser til samtale av 4. juni d.å..»

Utelatelsestegn – tre prikker med eller uten mellomrom foran?

Hva skal man bruke for å markere utelatt tekst, og hvordan?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:30.05.2024