Den i nynorsk (for han/ho)

Kan den i dag brukast i nynorsk i tilfelle som desse?

Har du høyrt denne songen før? Nei, eg har aldri høyrt han (den).
Har du høyrt denne visa før? Nei, eg har aldri høyrt ho/henne (den).

Er det du – eller deg? Det er jeg – eller meg?

I Dag Gundersens Håndbok i norsk står det at man kan velge mellom å skrive «det er jeg» og «det er meg». Har man alltid kunnet velge i disse tilfellene? Hva var eventuelt regelen før, og når ble den endret?

Hvordan syklene sine/deres ser ut

Vi diskuterer hva som er riktig av sine og deres i følgende setning: «Noen setter syklene sine i kjelleren, mens andre har glemt hvordan syklene sine/deres ser ut.»

Høflighetsformene De, Dem og Deres

Er det fremdeles riktig å skrive De, Dem og Deres med stor forbokstav? Når bør man eventuelt bruke disse formene?

Mer enn jeg eller mer enn meg?

I en norsktime fikk vi forelagt oss setningen «Per tjener mer enn jeg». Jeg ville heller ha skrevet «… mer enn meg». Hva sier Språkrådet?

I samme slengen lurer jeg på regelen for «det samme som jeg/meg». Og til slutt: går de/dem akkurat som jeg/meg i disse uttrykkene?

Seg eller han/ho?

Skal eg bruke seg eller han/ho i desse setningane?

Ola lét dei stå og sjå på [?] ei stund.

Ho høyrer nokon rope bak [?], og snur seg.

Anne fekk Kjell til å ta kveldsvakta for [?].

Uttalen av «de» på nynorsk

Korleis skal pronomenet de (2. person fleirtal) uttalast på nynorsk?

Vi kan forsikre Deg om …?

Jeg har lært en gang i tiden lært at man i høflig tiltale skal benytte «De», «Dem» og «Deres». Nå ser jeg at mange bruker entallsform med stor forbokstav, f.eks. slik: «Du skrev at Du ikke fikk svar på Ditt tilbud. Vi kan forsikre Deg om at vi vil svare Deg omgående.» Er reglene for dette endret?