Det offentlege rommet

Eg lurer på når uttrykket «det offentlege rom» eller «det offentlige rom» først vart teke i bruk i norsk. Eg lurer òg på opphavet, reint språkleg, og kva ein legg i det.

Fisket eller fiske (bestemt eller ubestemt form av intetkjønnsord)

Når skal en skrive fiske, og når skal en skrive fisket i for eksempel «fiske etter norsk vårgytende sild», «i det aktuelle fisket», «for å kunne delta i fisket», «fisket er i gang».

Ha for øye

Heter det med det mål for øye eller med det mål for øyet?

Himmelen eller himlen?

Hva heter himmel i bestemt form entall?

I helvete eller helvetet?

Heter det faen i helvete eller helvetet? Vi diskuterer så fillene fyker i redaksjonen. Er det helvete eller helvetet som er løs her?

På dagsordenen

Heter det «å sette noe på dagsorden» eller «å sette noe på dagsordenen»?

Sette ut i livet eller live?

Heter det «å sette ut i live» eller «å sette ut i livet» når man gjør alvor av en plan?

Søstera eller søstra?

Er det lov å skrive søstra på bokmål, altså uten e-en i søster?