Ha for øye

Heter det med det mål for øye eller med det mål for øyet?

Svar

Det vanligste i tradisjonelt skriftmål er å ha noe for øye og med det (mål) for øye (at). Meningen er den samme – man har noe som mål, og det er ikke lenger unna enn at man ser det.

I Ordbog over det danske Sprog står det samme, med den tilleggsopplysningen at man tidligere også skrev både have for øjet og øjne(ne). Men ser vi på nb.no, dominerer øje langt tilbake. Svenskene bruker helst flertall: ögonen. Tradisjonell nynorsk har for auga (som ganske sikkert er ubestemt form her) og for augo (øynene).

Alt dette gjelder helst overført betydning. Dersom du tenker rent konkret, blir det annerledes, f.eks.: «Hun hadde en sjørøverlapp for øyet.» Ellers er det selvsagt umulig å høre forskjell på øye og øyet, og det er vel grunnen til at man fort kan komme i tvil.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter