Ha for øye

Heter det med det mål for øye eller med det mål for øyet?

Svar

Det vanligste i tradisjonelt skriftmål er å ha noe for øye og med det (mål) for øye.

I Ordbog over det danske Sprog står det samme, med den tilleggsopplysningen at man tidligere også skrev både have for øjet og øjne(ne). Svenskene bruker helst flertall: ögonen. Tradisjonell nynorsk har for auga (trolig = øye) og for augo (øynene).

Alt dette gjelder helst overført betydning. Dersom du tenker rent konkret, blir det annerledes, f.eks.: «Hun hadde en sjørøverlapp for øyet.» Ellers er det selvsagt umulig å høre forskjell på øye og øyet, og det er vel grunnen til at man fort kan komme i tvil.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter