Århundre eller århundret?

Heter det «det 20. århundre», det «20. århundret» eller «det 20. hundreåret»?

Svar

Alle variantene du nevner, er brukbare:

  • det 20. århundre
  • det 20. århundret
  • det 20. hundreåret
De fleste ville vel ha sagt 
  • det 20. året

i bestemt form (altså med -t) hvis det var snakk om år i stedet for århundrer/hundreår. Men uttrykkene med århundre uten -t kan sees som faste uttrykk som har stivnet i ubestemt form i skrift.

Riktignok er uttalen av bestemt og ubestemt form nøyaktig den samme, så det er egentlig umulig å fastslå hva folk faktisk sier. Men varianten uten -t er uansett fremdeles den vanligste i skrift. Den kan regnes som en viderutvikling av det dansk-norske «det … århundrede» (ofte uttalt med trykk på -hund-). Merk at skrivemåten «det 20. århundrede» ikke lenger er korrekt.

Varianten hundreåret 

Hundreår svarer grammatisk til tiår og tusenår (for årti og årtusen). Hundreår er obligatorisk i nynorsk.

I disse to eksemplene har vi harmonisert formene så langt det går:

Vi lever i det tredje tiår* av det første århundre i det tredje årtusen/millennium etter Kristi fødsel (= ubestemt form)
Vi lever i det tredje tiåret av det første hundreåret i det tredje tusenåret/millenniet etter Kristi fødsel (= bestemt form)

(*Årti brukes sjelden.)

Det neste og det forrige

Bestemt form (-et) er blitt det vanligste i disse uttrykkene:

  • i det neste/kommende århundre(t)

men ennå ikke i

  • i det forrige århundre(t)

Det er fremdeles klart vanligst å bruke det faste uttrykket

  • i forrige århundre

og på nynorsk

  • i førre hundreåret 

 

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.05.2023 | Oppdatert:19.05.2024