En del eller endel?

Kan vi skrive både en del og endel, som i for eksempel det var en del / endel folk ute? Er det kanskje en betydningsforskjell?

Enhver eller en hver?

Skal en skrive enhver (i ett ord) eller en hver (i to ord)?

Ettersom, etter som og alt etter som

Kva er rett av ettersom i eitt ord og etter som i to ord? Kva med alt etter som?

For øvrig eller forøvrig?

Er det tillatt å skrive forøvrig på denne måten? Er det forresten forskjell på nynorsk og bokmål på dette punktet?

Ha det eller hade?

Mange brukar «Hade» som avskilshelsing, og somme hevdar at dette no er rekna som korrekt på nettet. Stemmer det?

Internkontroll eller intern kontroll

Hva kalles et system man bruker for å ha kontroll over viktige funksjoner i et firma? Kan dette bare hete «internkontroll», eller er «intern kontroll» (i to ord) også å regne som korrekt?

Ja vel eller javel?

Kan jeg skrive javel i ett ord, eller bør jeg skrive det i to ord? Og hva med neivel eller nei vel?

Nedlegge eller legge ned?

Bør vi skrive «nedlegge barnehagen» eller «legge ned barnehagen»?

Og så eller også?

Vi diskuterer forskjellen på «og så» og «også». Når skal dette skrives i ett ord, og når i to?

Om bord eller ombord – og ombordstiging?

Det må vel heite ombord i eitt ord når det heiter ombordstiging, omsider, omtrent osv.?

Til stede, ikke tilstede eller til stedet

I vårt motto har vi formuleringen tilstede. Noen av medarbeiderne mener at det skal skrives til stede. Hva er riktig? Hvorfor heter det forresten stede?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:17.05.2024