17 mai eller 17. mai med punktum?

Eg meiner å hugse at ein tidlegare kunne sløyfe punktum etter talet for dagen i månaden når månaden var skriven med bokstavar. Korleis er regelen no, heiter det berre 17. mai og 24. desember?

Ikke punktum i overskrifter

Jeg lurer på om det er lov med punktum i overskrifter.

Klokkeslett

Korleis skriv ein klokkeslett?

To punktum etter forkortelser?

Skal det være to punktum etter en forkortelse som står til slutt i en setning? Eksempel: «Viser til samtale av 4. juni d.å..»