Hva er et språk?

Jeg skriver en tekst som handler om språket, språkets funksjon og vår oppfattelse av språket. Kunne dere fortelle meg hvordan dere vil definere ordet språk?

Substantiv og verb, definisjon

Kvifor er ikkje ord som eit hopp, eit løp o.l. verb? Det er jo tale om handlingar? Kva er eigentleg grunnlaget for å kalle ord verb, substantiv eller adjektiv?