Vev, web eller nett?

Kva er rett å bruke, vev, web eller nett? Kva med nettside/vevside?

Svar

Begge delar er i og for seg rett, men orda nett og vev tyder ikkje heilt det same.

Internett er ein teknisk infrastruktur, mens ei av tenestene (funksjonane) på nettet er Verdsveven (Word Wide Web), med kortforma veven. Det finst fleire andre tenester på nettet: e-post, filoverføring (ftp), fjerninnlogging (telnet), prategrupper (irc) osb.

Ei samling sider på Verdsveven blir kalla anten ein vevstad eller ein nettstad (engelsk «web site»). Ei einskild side kan likeins kallast vevside eller nettside. Det vanlegaste er å bruke nett i desse samansetningane, ja, i det heile å bruke nettet i trong tyding om veven.

For vev kan ein elles skriva både web (sidan 1995) og vebb (sidan 2000) på norsk, vel å merka om det gjeld IT!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter