Jeg vet

Barna mine svarer «Jeg vet!» i stedet for «Jeg vet det!». Strengt tatt sier de faktisk «Jæ veæt!», med sterkt trykk og ikke lite selvtillit. Er denne sløyfingen av «det» noe nytt? Og kan man skrive bare «Jeg vet!»?

Utelatelsestegn – tre punktum med eller uten mellomrom foran?

Hva skal man bruke for å markere utelatt tekst, og hvordan?