Trunkere

Kva tyder trunkert, som i «trunkert søk», som ein usikker databrukar ofte støyter på?

Publisert:02.01.2017 | Oppdatert:03.12.2021