Trunkere

Kva tyder trunkert, som i «trunkert søk», som ein usikker databrukar ofte støyter på?