Kjønnsnøytrale yrkesbetegnelser

Hvordan er reglene for bruk av kjønnsnøytrale yrkestitler?

Lover og forskrifter med stor eller liten forbokstav?

Kan navnet på lover og forskrifter skrives med stor bokstav?