Barnefødt

Hva betyr egentlig ordet barnefødt?

Faste eller fast ansatte

Heter det faste og midlertidige ansatte eller fast og midlertidig ansatte? Hva med offentlig ansattefaglig ansatte, selvstendig næringsdrivende og daglige ledere?

Hundene er løs eller løse?

I entall heter det hunden er løs, men hva heter det i flertall? Hundene er løs eller hundene er løse?

Samsvarsbøying av svake partisipp av sterke verb (gitt, tatt, gått osb.)

Eg blir ikkje klok på om det heiter at dei er gitt eller gidd eller gitte eller gidde! I ei ordbok eg har, står det forsyne meg at bedde, tadde, slådde, stådde og gådde er moglege fleirtalsformer. Men det kan då ikkje heite at varene er gådde ut på dato?

Samsvarsbøying i nynorsk: svake partisipp (dømd, bygd osb.)

Går det an å forklare enkelt korleis ein bøyer partisipp, altså t.d. å vere dømd eller bygd?