Et/ett eller annet

Heter det «et eller annet» eller «ett eller annet»?

Et/ett godt nytt år?

Vi har problemer med denne formuleringen: «Vi ønsker alle medlemmer et/ett godt nytt år!» Skal vi skrive «et» eller «ett» her?