Et eller ett?

Når skal vi skrive et, og når skal vi skrive ett? Hva med et eller annet og ett og annet?

Svar

Det spørs om ordet uttales med sterkt trykk eller ikke. Uttales det med sterkt trykk, skrives det ett. Ellers skrives det et.

Om det ikke er noen spesiell grunn til å bruke ett, bruker vi helst et.

Har vi et eksempel på det? Ja, og ikke bare ett, men minst tre.

Se på disse eksemplene:

1 Jeg skal på et møte i dag.
2 Jeg skal på ett møte i dag. (Altså ikke flere.)

1 Hun spiste et marsipanbrød til frokost.
2 Hun spiste ett marsipanbrød til frokost. (Altså ikke flere.)

1 Jeg har et par sokker som du kan få låne.
2 Jeg har ett par sokker, og da sier det seg selv at du ikke kan få låne det.

I det siste eksemplet (2) i hvert par ovenfor markerer vi at det bare er ett eksemplar, ikke to eller tre. Det kunne stått  «bare» foran. I de første (1) fokuserer vi mer på hva det er snakk om, enn på at det er én ting.

Et eksempel til: «For et år siden» er nøytralt eller står i motsetning til kortere tidsrom, mens «for ett år siden» står i motsetning til to eller flere år. Også i det følgende eksemplet er det mest naturlig med ett, selv om antallet ikke er i fokus:

  • Forbedringer på ett område kan være ulemper på et annet.

Et(t) av følger de samme reglene som et(t) alene. Et eksempel:

  • Blåveisen er et av vårens underverker.
  • Blåveisen er (bare) ett av vårens underverker, gåsunger et annet.

(Ofte svarer skillet mellom et og ett til skillet mellom henholdsvis a og one i engelsk. Men  tilfellet «et av» ser vi at et rekker litt lenger enn a. Man bør ikke overdrive trykkmarkeringen på norsk.)

Tidligere ble et regnet som ubestemt artikkel og ett som tallord. I dag er disse gruppene slått sammen i skolegrammatikken, og begge ordene regnes nå som mengdeord (kvantorer), en undergruppe av ordklassen determinativ (bestemmerord).

Spesielle uttrykk: et(t) eller annet, et(t) og annet, et(t) eneste

Her er det valgfritt. (Det samme gjelder en/én.) Man kan følge prinsippet ovenfor og skille mellom trykklett og trykksterk bruk (ulik betydning er det neppe snakk om). Eventuelt kan man velge det enkleste (altså et) uavhengig av trykket. 

Det er nok vanligere med to t-er i ett og annet enn i ett eller annet. Men det vanligste er uansett én t.

I forbindelsen et(t) eneste hører man tydelig forskjell på variantene. Her kan man trygt rette seg etter øret.

Én og éi

Ved hankjønnsord eller hunkjønnsord er det én eller éi vi bruker for å markere ettertrykk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter