Barnebarnsbarn?

Kan eg kalle oldebarnet mitt eit barnebarnsbarn? Eg høyrer sjeldan det ordet no. Eg skriv forresten eit barn – fleire born, så kva skal eg skrive dersom eg får fleire etterkomarar av dette slaget?

Kamelsluking

Hvor kommer uttrykket å svelge kameler fra?

Klinten

Kva er denne klinten som ein skil frå kveiten?

Kor David kjøpte ølet

Kva er opphavet til uttrykket «Eg skal visa deg kor David kjøpte ølet!»?

 

Skrifta på veggen

Kva kjem dette uttrykket av, og kva betyr det eigentleg?

Slå seg på brystet eller for brystet?

Heiter det å slå seg for brystet eller å slå seg på brystet?

Spre sine vinger?

Heter det å spre vingene på norsk, eller er det en direkte oversettelse av «spread one's wings»? I bibeloversettelsene er kapittel 39 vers 29 i Jobs bok endret slik:

1930: Skyldes det din forstand at høken svinger sig op og breder ut sine vinger mot Syden?
1978: Er det din forstand som gjør at falken kan svinge seg opp, spile vingen og fly mot sør?
2011: Var det din forstand som lærte falken å fly, spre vingene og gli mot sør?

Tolvte time?

Somme seier «i tolvte time» når tida snart er ute, andre seier «i ellevte time». Kva er det rette?

Treenighet på nynorsk

Eg leitar etter det rette nynorskordet for det som på bokmål heiter anten treenighet eller trefoldighet. Kan de hjelpa?

Å innlede en setning med «men» eller «og»

På barneskolen lærte vi at man aldri skal begynne en setning med «og» eller «men». Men er dette egentlig en regel? Og hvor stammer den i så fall fra?