Amming og diing blant folk og fe

Hva heter det når menneskebarn suger melk av brystet: å amme eller å die? Og hva med andre pattedyrunger?

Svar

Det enkle svaret er at barnet/ungen dier (suger) mens mor ammer (gir bryst, gir/lar suge, gir/lar die). 

Det følger av at mor ammer (aktiv), at barnet blir ammet (passiv).

I noen ordbøker står det også at mor dier barnet, men det er mindre brukt og regnes gjerne som uheldig.  

Det er likevel riktig å si at mor gir die (av gir å die). Diegivning er et gammelt ord i dansk og i norsk skriftmål. 

Die er et gammelt germansk verb som er i slekt med gresk thele ‘brystvorte’. Til oss har dette verbet kommet fra dansk skrift og dansk-norsk talemål i eldre tid. Det beslektede svenske dägga er både die og gi die, jf. også sammensetningen däggdjur (dansk og norsk: pattedyr, klassisk nynorsk: spendyr, sògdyr). 

Andre ord i norsk folkemål

Det å suge bryst har stort sett hett noe helt annet enn å die rundt omkring i landet. Det har ganske enkelt hett

å suge (= die)

Det er fremdeles vanlig å snakke om at barn og dyreunger suger. Det er naturlig og greit. (Å suge bryst er en måte å spise (eller drikke) på, og stadig oftere hører man å spise om å suge bryst. Men man kan ikke skifte suge (bryst) helt systematisk ut med det flertydige spise.) 

Å suge er et sterkt verb i de fleste tradisjonelle dialekter (fortid: saug), og sterke verb hører til grunnstammen i ordforrådet. Noen av dem har svake parverb. Suge har hatt parverbet 

å søygje (= amme), 

altså å la suge. Men dette verbet var uvanlig allerede for hundre år siden. 

I nyere tid har det vært vanligere å si 

å gi suge (= amme), av å gi å suge,

men det er sjelden man ser det på trykk i dag. Å la suge brukes en del, men det er et litt snevrere begrep. 

Alle disse ordene/uttrykkene har blitt brukt om både dyr og mennesker. Om mennesker brukes dessuten fremdeles:

å gi bryst (= amme) og å legge barnet til/på brystet

Dette uttrykket er både nøytralt og krystallklart, gammelt og moderne. Vi har dessuten verbalsubstantivet brystgiving (brystgivning, brystgiing). Motstykket er å få bryst og å ta brystet.

(Det er ikke umulig å skrive gi melk, men det bærer preg av omskrivning i denne sammenhengen. Det brukes helst om ytelse – det at et dyr kan melkes.) 

Ganske stilistisk markert er paret

å patte (= die) og å gi patte

Det er helst til muntlig bruk.

Noen ord om amme til slutt. Dette ordet har ikke vært så vanlig i folkemålet, i alle fall ikke om det dyr driver med (ammeku er et nyere ord). Før ble det særlig brukt om det at en amme (altså en annen enn mor) gir bryst. (Man har har til dels skilt mellom morsmelk og ammemelk.)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.11.2022 | Oppdatert:06.12.2022