A-endelser i bokmål: døra, men dronningen, brevene, har hoppet?

Kan man kombinere en form som døra med f.eks. dronningen, flertallsformen brevene og verbformen hoppet?

Kystvakten eller Kystvakta?

I avisa vår kalles Kystvakten for Kystvakta. Men jeg finner ikke noe grunnlag for denne skrivemåten i ordbøker eller leksikon.