Filmtitler og titler på fjernsynsprogram i kursiv?

Skal filmtitler og fjernsynsprogram markeres med kursiv eller anførselstegn?

Hermeteikn + kursiv?

For tida skriv eg ei bok med mykje sitat frå aviser. Er det nok at eg kursiverer den teksta som er sitat, eller må eg ha sitatteikn i tillegg?

Kursiv ved navn på aviser og lignende

Skal navn på aviser, blader og tidsskrifter kursiveres?

Kursivering av namn på universitet og andre institusjonar

Skal universitetsnamn kursiverast eller markerast på anna vis?

Markering av partinavn

Skal navn på partier settes i kursiv eller hermetegn?