50-årsdag, 100-årsjubileum og 18-årsgrense

Eg veit at ein kan skriva «50-årsdag». Men kan ein òg skriva «50 års dag», «50-års-dag» eller «50 års-dag»?

Advent og adventstid – uttale og samansetning

Korleis skal advent uttalast? Og heiter det advent- eller advents- i samansetningar?

Barne- og ungdomsidrett

Jeg har skrevet barne-og ungdomsidrett på denne måten. Er det riktig stavemåte?

Barnebarnsbarn?

Kan eg kalle oldebarnet mitt eit barnebarnsbarn? Eg høyrer sjeldan det ordet no. Eg skriv forresten eit barn – fleire born, så kva skal eg skrive dersom eg får fleire etterkomarar av dette slaget?

Distrikts-Norge

Vi har en diskusjon her om hvordan Distrikts-Norge skal skrives. I ett ord eller med bindestrek, med store eller små bokstaver?

DNA-et eller DNAet?

Bør ein skriva «DNA-et» eller «DNAet» i samanhengar som «DNA-et til ein organisme»?

Dobbel(t) konsonant, enkel(t) konsonant og lignende

Heter det dobbel konsonant, dobbelt konsonant eller kanskje dobbeltkonsonant? Hva med enkel?

E. coli

Korleis skal ein skrive namnet på bakterien E. coli? Og kva gjer ein i samansetningar med dette ordet?

E-handel eller ehandel?

Hva er riktig, e-handel eller ehandel? Mange skriver epost, så da er vel ikke ehandel så galt?

Fuge-s foran s, med eksemplene «midnattssol» og «høytrykksspyler»

Heter det midnattssol (med binde-s) eller midnattsol (uten binde-s)? Enn høytrykk(s)spyler?

Førerett eller førerrett/førarrett?

I tapsforskriften (førerettforskriften) står det (med ett unntak) om førerett (til motorvogn). Er dette riktig, eller bør en skrive førerrett, jamfør f.eks. førerforskriften? Førerkortforskriften har begge deler.

Hurtigrute og hurtigruteskip

Heter det hurtigruta, eller må man skrive hurtigruten? Og skal det være stor eller liten forbokstav?

Høytrykksspyler og høyttaler

Hvorfor heter det ikke høyttrykksspyler med to t-er? Det er jo snakk om høyt trykk. I ordboka står det ellers høyttaler ved siden av høytaler, så det burde vel i det minste vært valgfritt?

Klimautslipp?

Kan/skal man skrive klimautslipp? Jeg mener at det er helt feil. Hva er utslipp av klima? Utslipp av klimagasser er derimot logisk.  

Leke/lege dommere og leke/lege medlemmer?

Kan lek eller leg brukes som adjektiv, slik som i lov om Den norske kirke, der det står at Bispedømmerådet består av blant annet «en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte» og «fire andre leke»? Hva med leke/lege dommere, som noen skriver? Jeg trodde det bare kunne hete lekdommere.

Markedssjef eller markedsjef?

Hva er det korrekte: markedssjef eller markedsjef?

Medlemskap eller medlemsskap?

Skal ein skrive medlemskap eller medlemsskap? Det heiter jo medlemsland, så då må det vel bli medlemsskap?

Nedlegge eller legge ned?

Bør vi skrive «nedlegge barnehagen» eller «legge ned barnehagen»?

Nord-Norge, nordnorsk og bindestrek

Heter det nordnorsk, nord-norsk eller Nord-Norsk?

Regionsleder eller regionleder?

Jeg arbeider i et bransjeforbund som er delt inn i regioner med hver sin leder og hvert sitt styre. Heter det da regionleder eller regionsleder, regionstyre eller regionsstyre?

Reglar for forbokstavord som PC, TV, NATO og FN

Kva er reglane for store og små bokstavar i forbokstavord?

Russergrensen?

Jeg ser stadig oftere at folk skriver russergrensen og russergrensa. Selv har jeg alltid sagt russegrensa, uten r. Hva er riktig?

Skansentunnelen eller Skansetunnelen?

Bør det hete Skansentunnelen eller Skansetunnelen? Bør en generelt bruke bestemt eller ubestemt form i førsteleddet i sammensatte geografiske ord?

Sykepleierstudent?

Jeg arbeider med å utdanne sykepleiere, og jeg ser at studentene og utdanningen benevnes på forskjellige måter. Hvilke er mest riktige?

Sykepleierutdanning eller sykepleieutdanning?
Sykepleierstudent eller sykepleiestudent?
Sykepleierstudiet eller sykepleiestudiet?

Tofaktorautentisering, totrinnsbekreftelse og liknande

Kva er rettast av desse alternativa?

1) tofaktor autentisering
2) to-faktor autentisering
3) tofaktor-autentisering
4) to-faktor-autentisering
5) tofaktorautentisering
6) tofaktorautentisering og så vidare med -s-
7) 2-faktor autentisering og så vidare med sifferet 2

Kva heiter forresten totrinnsbekreftelse på nynorsk?

Tonivåmodell

Skal ein skriva to-nivå-modell, to-nivåmodell eller tonivå-modell?