Neste generasjons, andre generasjons og liknende

Heter det neste generasjons teknologi eller neste generasjon teknologi? Hva med andre og tredje generasjon osv.? Og hva med andregenerasjons innvandrer?

Svar

Bruk helst generasjons med -s i slike sammenhenger, i alle fall dersom det siste ordet står i entall.

Du har ofte flere mulige løsninger:

a) tre ord: neste generasjons teknologi; andre generasjons teknologi / annen generasjons teknologi
b) to ord: nestegenerasjons teknologi; andregenerasjons teknologi / annengenerasjons teknologi
c) ett ord: nestegenerasjonsteknologi; andregenerasjonsteknologi/annengenerasjonsteknologi

A, b og c har tydelig ulik uttale.

Alternativ a er mindre entydig enn de andre, for det kan lett bety teknologien til neste generasjon (mennesker).
Alternativ b svarer i oppbygningen til f.eks. førsteklasses eller annenrangs teknologi.
Alternativ c er det rette når man uttaler det hele i ett ord; det er vanligst når begrepet er svært velkjent.

B og c kan være like korrekte måter å uttrykke det samme begrepet på. Hva tredjeleddet (det ordet som står på plassen til teknologi) viser til, kan avgjøre om alternativ a, b eller c passer best i slike sammensetninger. Her er det vanskelig å gi generelle regler.

Når det gjelder ordet innvandrer, er alle konstruksjonene grammatisk korrekte. Utviklingen har gått mot mer sammensetning, og alt i alt har andregenerasjons innvandrer (b) blitt mest brukt. Men merk at denne begrepsbruken allerede regnes som foreldet. «Andregenerasjons innvandrere» har jo egentlig ikke innvandret. Det som før ble kalt førstegenerasjons innvandrer, heter nå bare innvandrer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.12.2020 | Oppdatert:24.09.2023