Klimautslipp?

Kan/skal man skrive klimautslipp? Jeg mener at det er helt feil. Hva er utslipp av klima? Utslipp av klimagasser er derimot logisk.  

Svar

Man kan i alle fall trygt skrive klimagassutslipp og klimagassutslepp. Vi vil anbefale det, selv om ingen av variantene står i vanlige ordbøker ennå.

Det ble fort vanlig å skrive klimautslipp. Se utviklingen i aviskilder nedenfor (fra basen Retriever). Gult står for klimagass- og blått for bare klima-.

 

Det er vanskelig å kalle klimautslipp direkte feil, jf. utklipp fra Norsk referansegrammatikk (fra nb.no):

 

 

Denne typen «midtklipping» av sammensetninger er altså ikke helt uvanlig. Logisk sett kan slike ord være meningsløse, men hvis de i realiteten ikke misforstås, er det mye som taler for å godta dem etter hvert. Det er ikke overraskende at climate emissions uten gas er det vanligste i engelsk.

(Merk: «Klammerformer» er et forvirrende navn på fenomenet, for det har vært brukt om et annet rettskrivningsfenomen.)

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter